Spørgsmål og svar

Få svar på spørgsmål om lønmodtagernes opsparede feriemidler.

Har du spørgsmål, der ikke allerede er besvaret nedenfor, er du velkommen til at skrive til os.

Spørgsmål og svar
 • Skal jeg selv gøre noget for at oplyse mine opsparede feriemidler?

  Det er din arbejdsgivers ansvar, at dine opsparede feriemidler for lønperioden 1. september 2019 til 31. august 2020 bliver indberettet via eIndkomst hos SKAT. Der udvikles en selvbetjeningsløsning, hvor du som lønmodtager selv kan se, hvad der er indberettet. Så snart selvbetjeningsløsningen er klar, kan du finde den her på siden og på borger.dk.

 • Kan jeg få mine opsparede feriemidler udbetalt med det samme?

  Du kan ikke få dine opsparede feriemidler udbetalt, før end du forlader arbejdsmarkedet. Dine feriemidler bliver udbetalt som en engangssum.

 • Hvordan kan jeg se, hvad min arbejdsgiver har indberettet?

  Der udvikles en selvbetjeningsløsning, hvor du som lønmodtager selv kan se, hvad din arbejdsgiver har indberettet. Så snart selvbetjeningsløsningen er klar, kan du finde den her på siden og på borger.dk.

 • Kan jeg flytte mine opsparede feriemidler over på en anden pensionsopsparing?

  Du kan hverken hæve eller flytte dine opsparede feriemidler, før end du forlader arbejdsmarkedet. Dine feriemidler placeres som en opsparing i Lønmodtagernes Feriemidler, som forvaltes af LD Fonde. For hvert år din opsparing er placeret i Lønmodtagernes Feriemidler, tilskrives der afkast. Når du når folkepensionsalderen, får du din opsparing udbetalt som en engangssum.

 • Skal jeg betale skat af udbetalingen af mine opsparede feriemidler?

  Hvis indberetningen af dine feriemidler er foretaget af din arbejdsgiver direkte til Lønmodtagernes Feriemidler – det gælder for langt de fleste lønmodtagere – skal der betales almindelig indkomstskat, når du får udbetalt midlerne.

  Hvis dine opsparede feriemidler er indberettet til FerieKonto eller en anden feriekasse, er de blevet beskattet ved optjeningen. Da feriemidlerne således allerede er beskattet inden indberetning, skal du ikke betale indkomstskat ved udbetaling af midlerne.

 • Får jeg færre penge, hvis min arbejdsgiver vælger at beholde mine opsparede feriemidler, indtil jeg forlader arbejdsmarkedet?

  Det har ingen betydning for dig, om din arbejdsgiver vælger at beholde dine feriemidler eller indbetaler dem til Lønmodtagernes Feriemidler. Alle lønmodtagere får den samme procentsats tilskrevet deres opsparing hvert år.

 • Hvis jeg skifter arbejde, mister jeg så mine opsparede feriemidler?

  Det har ingen betydning, om du efterfølgende skifter arbejdsplads. Dine opsparede feriemidler er dine penge. Når først din arbejdsgiver har indberettet dem til Lønmodtagernes Feriemidler, er det fondens ansvar, at du får dine opsparede feriemidler, når du forlader arbejdsmarkedet.

 • Hvis min arbejdsgiver går konkurs, mister jeg så mine penge?

  Skulle din arbejdsgiver gå konkurs eller blive erklæret ophørt eller insolvent, dækker Lønmodtagernes Garantifond dine feriemidler.

  Som lønmodtager skal du ikke selv holde øje med, om din arbejdsgiver indbetaler, går konkurs, fusionerer eller flytter til udlandet. Det er Lønmodtagernes Feriemidlers opgave at sørge for, at du får dine penge.