Spørgsmål og svar

Få svar på spørgsmål om lønmodtagernes opsparede feriemidler.

Har du spørgsmål, der ikke allerede er besvaret nedenfor, er du velkommen til at kontakte os.

Spørgsmål og svar
 • Skal jeg selv gøre noget for at oplyse mine opsparede feriemidler?

  Det er din arbejdsgivers ansvar, at dine opsparede feriemidler for lønperioden 1. september 2019 til 31. august 2020 bliver indberettet via eIndkomst hos SKAT. 

  Du har i februar 2021 modtaget et brev med link til en selvbetjeningsløsning på borger.dk, hvor du som lønmodtager kan se hvad din arbejdsgiver har indberettet. Hvis du tidligere har fået udbetalt nogle af feriemidlerne, kan du også se, hvor mange feriemidler du har tilbage.

  Har du spørgsmål eller er du uenig i det beløb, din arbejdsgiver har indberettet, skal du kontakte din arbejdsgiver.

  Du finder selvbetjeningsløsningen her.

 • Hvordan kan jeg se, hvad min arbejdsgiver har indberettet?

  På borger.dk finder du en selvbetjeningsløsning, hvor du som lønmodtager kan se, hvad din arbejdsgiver har indberettet. Hvis du tidligere har fået udbetalt nogle af feriemidlerne, kan du også se, hvor mange feriemidler du har tilbage.

  Har du spørgsmål eller er du uenig i det beløb, din arbejdsgiver har indberettet, skal du kontakte din arbejdsgiver.

  Du finder selvbetjeningsløsningen her.

 • Kan jeg få mine opsparede feriemidler udbetalt med det samme?

  Du kan ikke få dine opsparede feriemidler udbetalt, før end du forlader arbejdsmarkedet. Dine feriemidler bliver udbetalt som en engangssum.

  Der har dog i efteråret 2020 samt foråret 2021 været mulighed for at få de indefrosne feriemidler udbetalt. Både udbetalingen i efteråret 2020 og i foråret 2021 var frivillig.

 • Kan jeg få mine feriepenge udbetalt, hvis jeg går på pension i overgangsåret?

  Feriepenge, der optjenes i overgangsåret fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 bliver til en opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler. Opsparingen kan efter de oprindelige regler tidligst udbetales fra 1. oktober 2021.

  Det gælder også for lønmodtagere, der forlader arbejdsmarkedet i overgangsåret og f.eks. går på folkepension.

 • Hvor længe vil mine feriepenge være bundet?

  Dine opsparede feriemidler er blevet til en pensionsopsparing, som kan udbetales ved folkepensionsalderen eller tidligere, hvis man forlader arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen. Feriemidlerne i Lønmodtagernes Feriemidler er dermed stort set bundet på samme måde som andre pensionsordninger.

 • Hvor meget får jeg i afkast af mine opsparede feriemidler?

  Dine feriemidler reguleres løbende med det resultat, som LD Fonde skaber, så længe midlerne står i Lønmodtagernes Feriemidler. Alle får samme reguleringssats, således at resultatet fordeles forholdsmæssigt til lønmodtagerne ud fra den enkeltes andel af de samlede feriemidler. 

  LD Fonde investerer de feriemidler, der indbetales af arbejdsgivere, som ikke ønsker at beholde midlerne som likviditet i virksomhederne. Det investeringsafkast, der opnås, indgår i fondens resultat. Arbejdsgivere skal betale en årlig rente (svarende til lønudviklingen) af de feriemidler, de har beholdt i virksomhederne. Selv om arbejdsgiverne først skal betale renterne i forbindelse med indbetaling af feriemidlerne til Lønmodtagernes Feriemidler, indgår renterne i det løbende resultat, der tilskrives lønmodtagernes midler. Reguleringen af lønmodtagernes feriemidler sker på den måde uafhængigt af, hvornår arbejdsgiverne betaler renterne.

  Fondens resultat består af et investeringsafkast samt en renteindtægt fra midler, der står hos arbejdsgiverne. Herfra trækkes pensionsafkastskat og omkostninger. Der trækkes kun pensionsafkastskat af investeringsafkastet. Omkostningerne er lave, bl.a. fordi en del af administrationsomkostningerne bæres af arbejdsgiverne.

  Hvor stort investeringsafkastet bliver er forbundet med samme usikkerhed, som et afkast på bankernes investeringspuljer og fonde er. Den del af feriemidlerne, der står hos arbejdsgiverne, er godt beskyttet mod tab og giver samtidig en forrentning, der aktuelt er bedre end renterne på sikre obligationer.

 • Skal jeg betale skat af udbetalingen af mine opsparede feriemidler?

  Hvis indberetningen af dine feriemidler er foretaget af din arbejdsgiver direkte til Lønmodtagernes Feriemidler – det gælder for langt de fleste lønmodtagere – skal der betales almindelig indkomstskat, når du får udbetalt midlerne.

  Hvis dine opsparede feriemidler er indberettet til FerieKonto eller en anden feriekasse, er de blevet beskattet ved optjeningen. Da feriemidlerne således allerede er beskattet inden indberetning, skal du ikke betale indkomstskat ved udbetaling af midlerne.

 • Hvor meget skal jeg betale i skat af mit afkast?

  Det er nærliggende at sammenligne dine opsparede feriemidler i Lønmodtagernes Feriemidler med en aldersopsparing i en bank, hvor du hvert år bliver trukket et beløb til pensionsafkastskat.

  Det samlede afkast på feriemidlerne består af to dele: investeringsafkast og forrentning af midlerne hos arbejdsgiverne. LD Fonde betaler pensionsafkastskat af investeringsafkastet, mens arbejdsgivernes rentebetaling på de midler, der står i virksomhederne, ikke beskattes. Dine feriemidler reguleres med tilskrivning af fondens resultat, efter at skat og omkostninger er dækket. Alle får samme reguleringssats.

 • Får jeg færre penge, hvis min arbejdsgiver vælger at beholde mine opsparede feriemidler, indtil jeg forlader arbejdsmarkedet?

  Det har ingen betydning for dig, om din arbejdsgiver vælger at beholde dine feriemidler eller indbetaler dem til Lønmodtagernes Feriemidler. Alle lønmodtagere får den samme procentsats tilskrevet deres opsparing hvert år.

 • Hvis jeg skifter arbejde, mister jeg så mine opsparede feriemidler?

  Det har ingen betydning, om du efterfølgende skifter arbejdsplads. Dine opsparede feriemidler er dine penge. Når først din arbejdsgiver har indberettet dem til Lønmodtagernes Feriemidler, er det fondens ansvar, at du får dine opsparede feriemidler, når du forlader arbejdsmarkedet.

 • Kan jeg flytte mine opsparede feriemidler over på en anden pensionsopsparing?

  Du kan hverken hæve eller flytte dine opsparede feriemidler, før end du forlader arbejdsmarkedet. Dine feriemidler placeres som en opsparing i Lønmodtagernes Feriemidler, som forvaltes af LD Fonde. For hvert år din opsparing er placeret i Lønmodtagernes Feriemidler, tilskrives der afkast. Når du når folkepensionsalderen, får du din opsparing udbetalt som en engangssum. Du kan til den tid også vælge at udskyde udbetalingen og lade din opsparing stå hos Lønmodtagernes Feriemidler, indtil du får brug for pengene.

 • Hvis min arbejdsgiver går konkurs, mister jeg så mine penge?

  Skulle din arbejdsgiver gå konkurs eller blive erklæret ophørt eller insolvent, dækker Lønmodtagernes Garantifond dine feriemidler.

  Som lønmodtager skal du ikke selv holde øje med, om din arbejdsgiver indbetaler, går konkurs, fusionerer eller flytter til udlandet. Det er Lønmodtagernes Feriemidlers opgave at sørge for, at du får dine penge.

 • Hvorfor er nogle af mine feriemidler blevet ændret?

  Hvis din arbejdsgiver har overskredet fristen for indbetaling af feriemidler til os, overtager Lønmodtagernes Garantifond opkrævningen af dine feriemidler fra din arbejdsgiver.

  Hvis der ikke tidligere er betalt skat af dine feriemidler, bliver dine feriemidler beskattet (afgiftsberegnet) med 38 % ved overdragelsen til Lønmodtagernes Garantifond. Det gælder uanset, hvordan du beskattes af anden indkomst. Du skal så til gengæld ikke betale skat af dine feriemidler, når du får dem udbetalt.

  Når der ved overdragelsen til Lønmodtagernes Garantifond bliver betalt skat af dine feriemidler, ændrer det på størrelsen af din opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler. Du kan altid logge på borger.dk og se din aktuelle saldo.