Under 60 år

Din LD-opsparing kan som udgangspunkt tidligst komme til udbetaling, når du fylder 60 år, men opfylder du nogle særlige betingelser, kan det ske før.

De hyppigste årsager til udbetaling under 60 år:

 • Du er tilkendt førtidspension.
 • Du er tilkendt pension fra en godkendt pensionsordning, tjenestemandspension eller tjenestemandslignende pension.
 • Du er tilkendt erstatning for et tab af erhvervsevnen på 50 procent eller derover.
 • Du er flyttet fra Danmark.
 • Du er eller har været ramt af livstruende sygdom.

Opfylder du et af kriterierne for udbetaling, kan du selv igangsætte din udbetaling. Du skal blot logge på selvbetjeningen med din MitID og anmode om udbetaling. Hvis du er berettiget til udbetaling, bliver din opsparing overført til din NemKonto.

Har du ikke MitID, kan du i stedet hente en udbetalingsblanket her. Udfyld gerne blanketten digitalt, inden du printer og sender den, så er det lettere for LD Medlemsservice at læse den.

Du skal selv fremskaffe den dokumentation, der viser, at du er berettiget til at få udbetalt din LD-opsparing.

Dokumentation ved udbetaling under 60 år
 • Her kan du se, hvilken dokumentation du skal fremskaffe
  • Dokumentation ved erstatning for et tab af erhvervsevnen på 50 % eller derover: Kopi af afgørelsen om tab af erhvervsevnen. Tilkendelsesdato skal fremgå.
  • Dokumentation ved førtidspension: Kopi af afgørelsen om førtidspension. Tilkendelsesdato skal fremgå.
  • Dokumentation ved livstruende sygdom: Kapitalpensionsattest underskrevet af læge
  • Dokumentation ved udenlandsk pension eller erstatning: Kopi af afgørelsen om udenlandsk pension eller erstatning. Tilkendelsesdato skal fremgå.
  • Dokumentation ved pension fra en godkendt pensionsordning: Kopi af afgørelse om alders- eller invalidepension. Tilkendelsesdato skal fremgå.
  • Dokumentation ved tjenestemandspension eller tjenestemandslignende pension: Kopi af afgørelsen om tilkendt tjenestemandspension eller tjenestemandslignende pension. Tilkendelsesdato skal fremgå.
  • Dokumentation ved fraflytning til Grønland eller Færøerne: Underskrift og stempel fra det grønlandske eller færøske folkeregister
  • Dokumentation ved fraflytning til udlandet: Personlig underskrift

Der går mange år, før jeg hæver min LD-opsparing. Pengene står fint der, og det er en god rente, jeg får. Og så længe jeg ikke har behov for pengene, er det den bedste løsning.

Lene Kirkegaard

Institutsekretær