Om LD Fonde

LD er blevet til LD Fonde og forvalter i dag to særskilte fonde - Lønmodtagernes Dyrtidsmidler, der blev oprettet tilbage i 1980, og Lønmodtagernes Feriemidler, der blev oprettet næsten 40 år senere, i 2018.

I begyndelsen af 2018 blev en ny ferielov vedtaget af Folketinget. Dermed fik LD Fonde en ny stor opgave. Det blev nemlig samtidig besluttet, at de feriemidler, lønmodtagerne optjener i overgangsåret til den nye lov, bliver til en opsparing, der skal forvaltes i en ny fond, som LD Fonde har det overordnede ansvar for. Fondens officielle navn er Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler. I daglig tale, Lønmodtagernes Feriemidler.

Den nye fond, Lønmodtagernes Feriemidler, er en særskilt økonomisk enhed i LD Fonde. Det vil sige, at LD Fonde nu har to fonde – de oprindelige indefrosne dyrtidsmidler og Lønmodtagernes Feriemidler – under samme juridiske enhed.

En formue - to fonde

I 2020 forvalter LD Fonde en formue for dyrtidsmidlerne på ca. 35 mia. kr. Det er forventningen, at forvaltningen fra 2021 vil omfatte en større formue, da indbetalinger af feriemidler til den nye fond starter fra februar 2021. Som følge af politiske tiltag med førtidige udbetalinger af de opsparede feriemidler til lønmodtagerne, vil formuen dog ikke blive så stor som forventet tilbage i 2018.

Den langsigtede formueudvikling bestemmes både af LD Fondes resultater og udbetalingerne til medlemmerne.

To fonde - én organisation

LD har skiftet navn til LD Fonde.

Læs mere

Om den nye fond, Lønmodtagernes Feriemidler

Lønmodtagernes Feriemidler skal sikre lønmodtagernes feriemidler og samtidig gøre det muligt for arbejdsgiverne at beholde feriemidlerne, så længe der er behov for dette - dog seneste med udbetaling ved lønmodtagernes pensionsaldre.

Det overordnede ansvar for Lønmodtagernes Feriemidler ligger hos LD Fonde. ATP kommer til at bistå med den daglige administration med opkrævning hos arbejdsgiverne og udbetaling til lønmodtagerne.