Fakta

Her på siden kan du finde aktuelle fakta om Lønmodtagernes Dyrtidsmidler.

Lønmodtagernes Dyrtidsmidler forvalter på vegne af 581.612 medlemmer en formue på 36,5 mia. kr. pr. 31.12.2018. Midlerne stammer fra en indbetaling på 7,7 mia. kr., som Lønmodtagernes Dyrtidsmidler i 1980 modtog fra staten, og som udgjorde de indefrosne dyrtidsportioner fra 1977-1979.

Formuen faldt i 2015 som følge af, at Lønmodtagernes Dyrtidsmidler ekstraordinært indbetalte godt 10 mia. kr. til staten. Det skete som led i at sikre medlemmerne en skatterabat ved at fremrykke indbetalingen af afgiften, som tidligere først faldt i forbindelse med udbetaling.

For en lønmodtager, der var fuldtidsansat i perioden fra 1977-79, blev der til Lønmodtagernes Dyrtidsmidler indbetalt et beløb på 4.368 kr. Dette beløb var, for et medlem der ikke har valgt investeringspuljer, vokset til 142.462 kr. ultimo 2018. Beløbet udbetales som en engangssum, når medlemmet ønsker det, forudsat at medlemmet er fyldt 60 år eller af andre grunde er udbetalingsberettiget.

Næsten alle tager imod skatterabatten og fortsætter opsparingen herefter. Efter at afgiften var betalt, var værdien af en fuldtidskonto på 89.812 kr. ultimo 2018. Det beløb kan udbetales skattefrit.

Mere fakta ...

  • Tilskrevet afkast efter investeringsomkostninger i LD Vælger i 2018: -2,5 pct.
  • Antal medlemmer (31.12.2018): 581.612
  • Medlemsformue (31.12.2018): 36,5 mia. kr.
  • Udbetalt/overført fra 1980-2016: 64,5 mia kr. til 1,8 mio. medlemmer. Af de 64,5 mia. kr., er der i 2018 overført 1,4 mia.kr. i afgifter til staten som følge af skatterabatten.
  • Indbetalt beløb for medlemmer der var fuldtidsansatte i 1977-1979: 4.368 kr.
  • Indestående på en fuldtidskonto LD-opsparing (31.12.2018): 142.462 kr.
  • Indestående på en fuldtidskonto LD-aldersopsparing (31.12.2018): 89.812 kr.
  • Medlemmernes opsparing i LD Vælger er tilskrevet et årligt nettoafkast på 9,1 pct. efter omkostninger og pensionsafkastskat siden 1980.
  • Før pensionsafkastskat er der tilskrevet et årligt afkast på 4,7 pct. i de seneste 5 år i LD Vælger.
  • Udbetaling: Engangssum, der kan ske efter at medlemmet er fyldt 60 år.