Politikker

LD Fonde har fastlagt politikker og retningslinjer for alle væsentlige områder. Læs mere her.

LD Fonde har fastlagt politikker og retningslinjer for alle væsentlige områder for derigennem at sikre en effektiv virksomhedsstyring og en betryggende forvaltning af kunder, investering, regnskab, it, databeskyttelse og outsourcing. Der sker løbende rapportering og opfølgning på resultater og risici.

Politik for ansvarlig investeringspraksis

LD Fondes politik for ansvarlig investeringspraksis fastsætter målsætninger og rammer for de konkrete indsatser for udøvelse af et ansvarligt og aktivt ejerskab samt for at fremme bæredygtige investeringer.

Lønpolitik

Lønpolitikken fastsætter rammer og generelle vilkår for aflønning af forskellige grupper af medarbejdere og for honorarerne til LD Fondes bestyrelse.

Databeskyttelsespolitik

Politik for beskyttelse af personoplysninger (databeskyttelsespolitik) fastsætter rammerne for LD Fondes behandling af personoplysninger, herunder om medlemmerne.

Vi informerer om, hvilke typer af oplysninger, vi behandler, og om hvordan du kan kontakte os og vores Databeskyttelsesrådgiver.

Tilsyn med LD Fonde

Beskæftigelsesministeriet er ressortministerium for LD Fonde. Finanstilsynet fører tilsyn med LD Fonde, herunder med investeringspolitik, risikostyring, regnskab og outsourcing. 

Whistleblower

Det er lovbestemt, at LD Fonde skal have en whistleblower-ordning. Ordningen er forbeholdt og kan kun anvendes af LD Fondes medarbejdere.