Baggrundsmønster

2023 blev et godt investeringsår, og vi er meget glade for at kunne give alle medlemmer høje afkast i 2023.

Det negative afkast i 2022 er mere end opvejet af den positive udvikling i 2023. Det skyldes både det gode resultat i 2023, og at LD Vælger tabte mindre i 2022 sammenlignet med tilsvarende fonde.

Her på siden kan du få et mere detaljeret overblik over resultaterne i 2023 og vores forventninger til 2024.

Lars Mayland Nielsen
Direktør for LD Fonde
 • Alle puljer gav positive afkast i 2023

  I 2023 gik den økonomiske udvikling langt bedre end ventet. Det resulterede i positive afkast i alle puljer. Hovedpuljen LD Vælger sluttede året med et afkast på 10,1 %.

  Både aktier, kredit og obligationer bidrog til, at 2023 blev et godt investeringsår med høje afkast til dig som medlem. Alle dyrtidsmedlemmernes investeringspuljer gav positive afkast i 2023, og i hovedpuljen, LD Vælger, fik dyrtidsmedlemmerne tilskrevet et afkast på 10,1 %.

  LD Vælger

  Omkring 90 % af medlemsformuen i er placeret i hovedproduktet LD Vælger, der er en aktivt forvaltet portefølje med både aktier og obligationer. LD Vælger gav i 2023 et tilskrevet afkast på 10,1 %. Det positive afkast var især drevet af globale aktier, men alle aktivklasser bidrog positivt til årets resultat. Udenlandske aktier, seniorlån og high-yield-obligationer gav tocifrede procentvise afkast. På de mest kreditværdige obligationer blev afkastet for året samlet godt 6 %.

  LD Vælger opfylder fortsat forventningen om stabile og gode langsigtede afkast.

  Puljerne

  I 2023 gav alle investeringspuljer positive afkast. LD Globale Aktier ligger i top med et afkast på 17,1 %. Især it- og teknologiaktier har båret de globale aktiemarkeder. De positive takter kommer på bagkant af et år med betydelige tab. På 5-års sigt har aktiepuljerne leveret meget høje afkast på trods af de betydelige tab i 2022.

  Med 8,5 % i afkast gav puljen LD Miljø & Klima i 2023 et lavere afkast end LD Globale Aktier. Det skyldes bl.a. modvind til selskaber, der producerer vedvarende energi, og at porteføljen ikke er eksponeret mod de globale teknologiselskaber, der steg kraftigt i værdi.

  I slutningen af 2023 gav rentefald betydelige kursgevinster på obligationsmarkederne, hvilket resulterede i pæne afkast i obligationspuljerne. LD Korte Obligationer sluttede året med et afkast på 5,0 %, for LD Mixed Obligationer blev afkastet 5,3 %. Meget markante rentestigninger i 2021 og 2022 gav tab, som obligationspuljerne endnu ikke har indhentet fuldt ud, trods pæne afkast i 2023.

 • Den finansielle udvikling i 2023

  Udviklingen på de finansielle markeder i 2023 blev bedre end ventet. De store geopolitiske spændinger fik ikke væsentlig effekt på markederne, og der var globalt set fremgang på markederne i årets løb.

  Bekymringen om vedvarende høj inflation og et kraftigt økonomisk tilbageslag blev i løbet af året afløst af tiltagende optimisme. Inflationen blev næsten normaliseret, arbejdsmarkedet forblev bomstærkt i USA, og der var pæn vækst i den globale økonomi. Geopolitiske spændinger prægede 2023, hvor krigen i Ukraine fortsatte, og konflikten mellem israelere og palæstinensere blev kraftigt genantændt, men spændingerne havde ikke væsentlige effekter på finansmarkederne.

  Renteudviklingen var en af de største udfordringer for finansmarkederne i 2023. I 3. kvartal fik rentestigninger aktiemarkederne til at falde ganske markant af frygt for, at privatforbruget og virksomhedernes indtjeningsmuligheder ville blive ramt negativt. I 4. kvartal blev frygten erstattet af positive forventninger om, at renterne ikke ville stige yderligere, måske tværtimod, og at forbrugere og virksomheder kunne håndtere det nuværende renteniveau. Vi så derfor en meget positiv udvikling på aktiemarkederne i slutningen af 2023. Renteudviklingen gavnede også obligationsmarkederne, som også har bidraget med pæne afkast.

 • Høje afkast sammenlignet med tilsvarende investeringsfonde

  LD Vælger opnår gode resultater med en moderat risiko. Det viser analyser fra den uafhængige analysevirksomhed Morningstar, som løbende vurderer mere end 1.000 investeringsfonde i Europa.

  Morningstar analyserer resultater i en rating på mellem 1 og 5 stjerner. Ratingen omfatter investeringerne i børsnoterede aktier og obligationer, som udgør ca. 99 % af LD Vælger. LD Vælgers børsnoterede investeringer fik pr. 31. december 2023 hele 5 stjerner. Det er flot at få en topplacering i en sammenligning med næsten 1.000 europæiske investeringsfonde. Det bekræfter, at afkastet har ligget blandt de 10 % bedste investeringsfonde med moderat risiko i Europa. Ratingen varierer fra måned til måned, og her i starten af 2024 ligger LD Vælger fortsat med en rating på 5 stjerner. LD Vælgers børsnoterede investeringer har i 10 år konstant ligget i den bedste tredjedel.

  Obligationspulje helt i top

  Puljen LD Korte Obligationer kom flot gennem året med et afkast på 5,0 %. Morningstar har givet puljen en topplacering med 5 stjerner pr. 31. december 2023.

  I de seneste år har obligationspuljer ikke levet op til den generelle forventning om at beskytte opsparingen. Men også på 10-års sigt beholder LD Korte Obligationer sin placering med 5 stjerner.

  Tab i aktiepuljer er indhentet i 2023

  De høje afkast i 2023 kommer efter et år, 2022, med negative afkast. Heldigvis er de negative afkast mere end indhentet af de positive afkast, der blev opnået i 2023. LD Danske Aktier og LD Miljø & Klima lå begge i den bedste tredjedel i Morningstars analyse (4 stjerner pr. 31.12.2023). LD Globale Aktier lå i midtergruppen.

Vi sidder dagligt og analyserer udviklingen på de finansielle markeder og styrer porteføljen aktivt for at sikre højest mulige afkast til medlemmerne.

De forventede rentenedsættelser og udsigten til en blød landing af den globale økonomi tyder på et pænt afkastpotentiale for både globale aktier og obligationer i 2024. Markederne er dog stadig udfordrede - og vi er derfor klar til at justere i forhold til udviklingen.

Kristoffer Fabricius Birch

Investeringschef i LD Fonde

Lave omkostninger

Dine omkostninger ved at have en opsparing stående hos os er meget lave. Rent faktisk lavere end hos de fleste andre opsparingsmuligheder. Det ses både i LD Vælger og i aktie- og obligationspuljerne.

I 2024 koster det 0,07 % at administrere din opsparing i LD Vælger, og investeringsomkostningerne forventes at udgøre 0,46 %. Også omkostningerne i aktie- og obligationspuljerne er lave, især hvis du sammenligner med de investeringsfonde, som tilbydes via bankerne.

Lave omkostninger betyder, at din opsparing bliver mere værd. Det gør den, fordi der kun fragår en lille smule af afkastet til at dække omkostningerne.
Læs mere om vores omkostninger

Din helt egen opsparing

Dine opsparede dyrtidsmidler udbetales som én samlet sum, når du anmoder om udbetaling. Næsten alle medlemmer er blevet 60 år og kan derfor selv vælge, hvornår pengene skal bruges. De fleste lader dem stå i en årrække.

Ved 70 år skal du aktivt sige nej tak til udbetaling, hvis du vil undgå, at LD Fonde udbetaler pengene til dig. Flertallet af 70-årige medlemmer takker nej til udbetaling.

Din opsparing kan blive stående så længe, du ønsker det. Altså også efter du er blevet udbetalingsberettiget. Det kan blive en slags reserve eller buffer i økonomien, som kan vokse, mens du venter på, at du får brug for den.
Læs mere om udbetaling

Det er trygt at have en buffer i sin privatøkonomi. De opsparede dyrtidsmidler er en sådan buffer, og det bliver kun bedre af, at værdien øges over tid i kraft af afkastet.

Stort set alle medlemmer har mulighed for at få udbetalt deres opsparede dyrtidsmidler. Langt flertallet af medlemmerne vælger dog at beholde opsparingen hos os, selvom de har været udbetalingsberettigede i flere år.

Else Nyvang

Forretningsdirektør i LD Fonde

En blød landing af økonomien i 2024?

Efter et par år med høj inflation og rentestigninger ventes de finansielle markeder i 2024 at blive præget af pengepolitiske lempelser på grund af udsigten til lavere inflation. Her i starten af 2024 peger flere forhold på en blød landing af økonomien i 2024 og derfor samlet set basis for positive, men lidt lavere afkast end det stærke resultat i 2023.

De gennemførte stramninger af pengepolitikken i 2023 påvirker økonomien med forsinkelse og ventes fortsat at lægge en vis dæmper på væksten i 2024. Omvendt kan forbrugerne se frem til en reallønsfremgang som følge af betydelige lønstigninger og udsigten til lav inflation. Forbruget understøttes af, at arbejdsmarkedet fortsat er stærkt i både Europa og USA, og der er udsigt til øgede investeringer, bl.a. drevet af virksomhedernes øgede fokus på at sikre egne forsyningskæder samt offentlige støttepakker til især grøn omstilling.

Betydelige risici kan dog materialisere sig negativt på finansmarkederne i 2024. Der er fortsat krig i Ukraine, konflikten i Gaza er blusset op igen, og angreb på handelsskibe i Det Røde Hav truer centrale handelsruter. Kina er udfordret af en gældtynget ejendomssektor og ændrede globale handelsmønstre, og der er spændinger mellem Kina og Taiwan. Der er også risici relateret til inflationsudviklingen. Vedvarende høj kerneinflation kan betyde, at centralbankerne må skuffe markedets forventning om rentenedsættelser. Det kan bidrage til lavere økonomisk vækst og lede til kurstab på tværs af aktivklasser.

2024 kan dermed blive endnu et år med betydelige udsving på de finansielle markeder.

Ovenstående vurdering af de økonomiske udsigter for 2024 baserer sig på indikatorer for finansmarkederne i januar 2024. LD Fonde følger udviklingen og revurderer forventningerne, når der er grundlag for det. Følg med i vores markedskommentarer under nyheder på ld.dk.

Vores selvbetjeningsløsning på ld.dk bliver benyttet flittigt. Faktisk har vi helt op til 10.000 logins ugentligt.

På selvbetjeningen kan du fx foretage puljevalg, hvis du selv ønsker at sammensætte din investeringsprofil, og du kan både udsætte og bestille udbetaling.

Det er også her, du til enhver tid kan se dine egne personlige tal.

Trine Bøje Forsby

Senior kommunikationskonsulent i LD Fonde

Jeg har en glimrende plan for min LD-opsparing, den får nemlig lov til at stå, til jeg bliver meget gammel.

Elze Mariana Chernet Borgholm

Bor på Frederiksberg

Nyheder

Se alle nyheder
Rapport om samfundsansvar 2023: LD Fonde styrker igen sit aktive ejerskab

I 2023 brugte LD Fonde sin stemmeret som aktionær ved 12.650 generalforsamlingspunkter for at få virksomheder til at træffe bæredygtige valg. Det er en fremgang på 50 % i forhold til året før. LD F...

Læs mere
Årsrapport 2023: Positive afkast på to-års sigt

I 2023 opnåede LD Fonde et investeringsafkast på mere end 10 % for både dyrtidsmidlerne og feriemidlerne. Dermed mere end indhentede de to fonde tabene fra 2022. De positive afkast fik den samlede...

Læs mere
LD Fonde styrker sit engagement i arbejdstagerrettigheder ved at tilslutte sig Labour Rights Investor Network

LD Fonde er nu en del af Labour Rights Investor Network, som er et globalt mødeforum for investorer, der arbejder for at sikre arbejdstagerrettigheder i virksomheder.

Læs mere