Ansvarlig investering

LD Fonde ønsker via investeringsstrategien af bidrage til at understøtte FN's 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling.

LD Fonde forvalter betroede midler for en bred medlemsskare. Vi tilstræber at skabe det bedst mulige afkast under iagttagelse af et fornuftigt risikoniveau, som er tilpasset investeringshorisonten for hhv. Lønmodtagernes Dyrtidsmidler og Lønmodtagernes Feriemidler. Det er vores målsætning at bidrage til at understøtte FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling med særligt på arbejdstagerrettigheder (Verdensmål 8), klima (Verdensmål 13) og biodiversitet (Verdensmål 14 og 15).

Politik for ansvarlige investeringer

Med politikken for ansvarlige investeringer ønsker LD Fonde via sin investeringsstrategi at løfte sin opgave med samfundsansvar og at understøtte FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

LD Fondes politik for ansvarlige investeringer bliver vedtaget minimum én gang om året af LD Fondes bestyrelse. Du kan her hente den aktuelle version af vores politik for ansvarlige investeringer, der også fastsætter rammerne for vores aktive ejerskab.

Aktivt ejerskab

LD Fondes politik for ansvarlig investeringspraksis fastsætter også rammerne for vores aktive ejerskab.

LD Fonde ønsker at bidrage til, at de virksomheder, LD Fonde investerer i, har god selskabsledelse og agerer bæredygtigt og ansvarligt i forhold til alle interessenter, inklusive samfundet og miljøet.

LD Fonde rapporterer løbende om indsatser og resultater i forskellige rapporter og på siden Seneste nyt.