Ansvarlig investering

LD Fonde ønsker via investeringsstrategien af bidrage til at understøtte FN's 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling.

LD Fonde forvalter betroede midler for en bred medlemsskare. Vi tilstræber at skabe det bedst mulige afkast under iagttagelse af et fornuftigt risikoniveau, som er tilpasset investeringshorisonten for hhv. Lønmodtagernes Dyrtidsmidler og Lønmodtagernes Feriemidler. Det er vores målsætning at bidrage til at understøtte FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Investeringsstrategien skal derudover bidrage til, at de virksomheder, LD Fonde investerer i, har god selskabsledelse, agerer bæredygtigt og ansvarligt i forhold til alle interessenter, inklusive samfundet og miljøet.

Future-Fit

LD Fonde samarbejder med non-profit organisationen Future-Fit, der har skabt et værktøj, som hjælper virksomhederne med at identificere indsatsområder og flytte sig i den rigtige retning, når det gælder arbejdet med FN's verdensmål for bæredygtighed.

Den aktuelle version af LD Fondes politik for ansvarlig investeringspraksis bliver vedtaget hvert år i december af LD Fondes bestyrelse.

LD Fonde rapporterer om indsatser og resultater i årsrapporterne.