Ansvarlig investering

LD Fonde ønsker via investeringsstrategien at bidrage til FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

LD Fonde forvalter betroede midler for en bred medlemsskare. Vi tilstræber at skabe det bedst mulige afkast under iagttagelse af et fornuftigt risikoniveau, som er tilpasset investeringshorisonten for hhv. Lønmodtagernes Dyrtidsmidler og Lønmodtagernes Feriemidler. Det er vores målsætning at bidrage til at understøtte FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling med fokus på arbejdstagerrettigheder (Verdensmål 8), klima (Verdensmål 13) og biodiversitet (Verdensmål 14 og 15).

Politik for ansvarlige investeringer

LD Fonde har en politik for ansvarlige investeringer, som sætter rammerne for vores arbejde med at investere ansvarligt og understøtte FN's verdensmål.

Politikken for ansvarlige investeringer bliver opdateret minimum én gang om året af LD Fondes bestyrelse. Du kan her hente den aktuelle version af vores politik for ansvarlige investeringer, der også fastsætter rammerne for vores aktive ejerskab.

Aktivt ejerskab

LD Fonde ønsker at bidrage til, at de virksomheder, LD Fonde investerer i, har god selskabsledelse og agerer bæredygtigt og ansvarligt i forhold til alle interessenter, inklusive samfundet og miljøet.

Det gør vi ved at:

  • gå i dialog med virksomheder
  • afgive vores stemme på generalforsamlinger
  • underskrive breve eller taler rettet mod virksomheder med problematisk adfærd
  • frasælge aktiver, hvis dialog ikke virker.

Læs også LD Fondes aktieinvesteringsstrategi, der tager udgangspunkt i aktionærrettighedsdirektivet.

LD Fonde rapporterer løbende om indsatser og resultater i forskellige rapporter og på siden Seneste nyt.