Ansvarlig investering

LD Fonde ønsker via investeringsstrategien af bidrage til at understøtte FN's 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling.

LD Fonde forvalter betroede midler for en bred medlemsskare. Vi tilstræber at skabe det bedst mulige afkast under iagttagelse af et fornuftigt risikoniveau, som er tilpasset investeringshorisonten for hhv. Lønmodtagernes Dyrtidsmidler og Lønmodtagernes Feriemidler. Det er vores målsætning at bidrage til at understøtte FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Investeringsstrategien skal derudover bidrage til, at de virksomheder, LD Fonde investerer i, har god selskabsledelse, agerer bæredygtigt og ansvarligt i forhold til alle interessenter, inklusive samfundet og miljøet.

Politik for ansvarlig investeringspraksis

Med politikken for ansvarlig investeringspraksis ønsker LD Fonde via sin investeringsstrategi at løfte sin opgave med samfundsansvar og at understøtte FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Den aktuelle version af LD Fondes politik for ansvarlig investeringspraksis bliver vedtaget hvert år i december af LD Fondes bestyrelse. Du kan her hente den aktuelle version af vores politik for ansvarlig investeringspraksis, der også fastsætter rammerne for vores aktive ejerskab.

Aktivt ejerskab

Den aktuelle version af LD Fondes politik for ansvarlig investeringspraksis fastsætter også rammerne for vores aktive ejerskab.

LD Fonde ønsker at bidrage til, at de virksomheder, LD Fonde investerer i, har god selskabsledelse og agerer bæredygtigt og ansvarligt i forhold til alle interessenter, inklusive samfundet og miljøet.

LD Fonde rapporterer løbende om indsatser og resultater i forskellige rapporter og på siden Seneste nyt.

UN Global Compact

LD Fonde er aktivt medlem af UN Global Compact, der er verdens største bæredygtige initiativ for virksomheder. UN Global Compact har til formål at fremme virksomheders samfundsansvar gennem tilslutning til et fælles universelt accepteret værdigrundlag bestående af 10 principper. Principperne er baseret på internationalt vedtagne konventioner inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og korruptionsbekæmpelse.

Som medlem af UN Global Compact er LD Fonde forpligtet til at udfærdige en årlig Communication on Progress – den såkaldte COP-rapport. Rapporten er til for at beskrive LD Fondes indsatser løbende.