Ansvarlig investering

LD Fonde ønsker via investeringsstrategien af bidrage til at understøtte FN's 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling.

LD Fonde forvalter betroede midler for en bred medlemsskare. Vi tilstræber at skabe det bedst mulige afkast under iagttagelse af et fornuftigt risikoniveau, som er tilpasset investeringshorisonten for hhv. Lønmodtagernes Dyrtidsmidler og Lønmodtagernes Feriemidler. Det er vores målsætning at bidrage til at understøtte FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Investeringsstrategien skal derudover bidrage til, at de virksomheder, LD Fonde investerer i, har god selskabsledelse, agerer bæredygtigt og ansvarligt i forhold til alle interessenter, inklusive samfundet og miljøet.

Future-Fit

LD Fonde har i 2019 indledt et nyt samarbejde med non-profit organisationen Future-Fit. Future-Fit har skabt et værktøj, som hjælper virksomhederne med at identificere indsatsområder og flytte sig i den rigtige retning, når det gælder arbejdet med FN's verdensmål for bæredygtighed. Ved at øge opmærksomheden på Future-Fit og ved at stille målbare krav til bæredygtighed i samarbejdet med kapitalforvaltere, virksomheder og samarbejdspartnere søger LD Fonde at gøre en forskel.

Den aktuelle version af LD Fondes politik for ansvarlig investeringspraksis bliver vedtaget hvert år i december af LD Fondes bestyrelse.

LD Fonde rapporterer om indsatser og resultater i årsrapporterne.