Kontakt

Nedenfor kan du vælge, hvem du gerne vil kontakte.

Lønmodtagernes Feriemidler

Fond ikon

Fonden forvalter lønmodtagernes opsparede feriemidler i forbindelse med overgangen til den nye ferielov, der træder i kraft 1. september 2020.

Gå til kontakt

Lønmodtagernes Dyrtidsmidler

Fond ikon

Fonden forvalter de dyrtidsportioner, der blev indefrosset i 1980 for lønmodtagere, der var på arbejdsmarkedet fra 1977-1979.

Gå til kontakt

LD FondeSekretariatet

Fond ikon

LD Fondes sekretariat arbejder primært med ledelse og rapportering. LD Fonde kan derfor ikke kontaktes for generelle kundehenvendelser.

Gå til kontakt