Dattervirksomheder

LD Fonde har to dattervirksomheder.

Kapitalforeningen LD - KLD

Kapitalforeningen er etableret af LD Fonde for at bane vej for at outsource en række investeringsforvaltningsopgaver. Kapitalforeningen er 100 pct. ejet af LD Fonde og omfatter hovedparten af LD Fondes børsnoterede aktiver.

Den Professionelle Forening LD skiftede i sommeren 2014 status til Kapitalforeningen LD som følge af ny lovgivning.

Bestyrelsen i KLD består af Lars Mayland Nielsen (formand), Else Nyvang (næstformand) og Stefan Elbrønd Andersen (bestyrelsesmedlem).

LD Equity 1 K/S

LD Fonde etablerede LD Equity 1 K/S i 2006 med investeringer inden for ikke-børsnoterede og mindre børsnoterede selskaber. Der er tale om et kommanditselskab, fordi det er en sædvanlig selskabsform for investeringsfonde. Fonden er under afvikling.

LD Fonde ejer 76,1 pct. af LD Equity 1 K/S.