Arbejdsgiver

Med vedtagelsen af den nye ferielov skal arbejdsgivere og repræsentanter for lønservicebureauer og systemudbydere være opmærksomme på nye regler for indberetning af ferie. Optjente feriemidler efter den gamle ferielov skal indberettes til den nye fond, Lønmodtagernes Feriemidler.

Ved overgangen til den nye ferielov er du som arbejdsgiver ansvarlig for følgende:

  • ændret indberetning af dine medarbejderes optjente feriemidler i overgangsfasen
  • indbetaling af feriemidlerne til Lønmodtagernes Feriemidler eller lån af feriemidlerne hos Lønmodtagernes Feriemidler mod en årlig regulering af det tilgodehavende.

Med den nye ferielov, der trådte i kraft den 1. september 2020, har man som lønmodtager optjent ferie efter både de gamle og de nye regler og vil derfor i princippet have ret til dobbelte ferierettigheder på et enkelt år. Da det ikke var hensigtsmæssigt for hverken arbejdskraftudbuddet eller arbejdsgivernes likviditet, blev det besluttet at ”indefryse” de feriemidler, der er optjent efter den gamle ferielov.

Ferie, der er optjent efter de gamle regler i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, skal indberettes til Lønmodtagernes Feriemidler, der forvalter midlerne, indtil de kan udbetales.

Indbetale eller beholde feriemidlerne

Som arbejdsgiver har du overordnet to muligheder i forhold til lønmodtagernes optjente feriemidler. Arbejdsgiver kan:

  • indbetale medarbejdernes optjente feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler, som vil investere pengene
  • vælge at beholde pengene som et slags lån i Lønmodtagernes Feriemidler mod en årlig indeksering af det tilgodehavende.

Som arbejdsgiver skal du årligt bekræfte, at du ønsker at beholde medarbejdernes feriemidler, hvis du ikke har foretaget en indbetaling. Du kan vælge at indbetale frivilligt på ethvert tidspunkt, dog minimum samlet for én person.