Over 61 år

Fristen for at få skatterabat er udløbet, når du er fyldt 61 år. Langt de fleste har fået rabatten inden fristens udløb.

Du har mulighed for at få skatterabatten, fra du er fyldt 60 år, til du bliver 61 år. Vi sørger for at tilbyde dig skatterabatten, inden for de frister, der gælder.

Hvordan ser jeg, om jeg har fået rabatten?

Ved at logge på din LD-konto med MitID kan du se, om din opsparing er omlagt til en LD-aldersopsparing, hvor afgiften allerede er betalt til staten. Se efter, om din konto kaldes en LD-aldersopsparing. I så fald, har du fået rabatten. Hvis din konto derimod hedder en LD-opsparing, så har du ikke fået rabatten.

Hvorfor har jeg ikke fået rabatten?

Hvis du er fyldt 61 år og ikke har fået skatterabatten, så skyldes det formodentligt, at du har fravalgt den. Det kan du have gjort for at sikre dig muligheden for senere at kunne flytte opsparingen til en rate- eller en livrentepension.

Hvor stor er rabatten?

Den økonomiske fordel ved rabatten er, at du får ca. 4 procent mere udbetalt, end du ellers ville få. I kroner og øre øges værdien af rabatten, hvis opsparingen tilskrives en positiv forrentning.