LD Fonde styrker sit engagement i arbejdstagerrettigheder ved at tilslutte sig Labour Rights Investor Network

LD Fonde er nu en del af Labour Rights Investor Network, som er et globalt mødeforum for investorer, der arbejder for at sikre arbejdstagerrettigheder i virksomheder.

LD Fonde tilsluttede sig i januar 2024 Labour Rights Investor Network, der er et nyt mødeforum for investorer fra hele verden, som vil fremme retten til foreningsfrihed og kollektive forhandlinger i virksomheder, de investerer i.

Amir Hassan, ESG-analytiker i LD Fonde, deltog for nylig i sit første møde i Labour Rights Investor Network og er begejstret for det nye forum.

Det første møde med Labour Rights Investor Network var givende. Forummet behandlede specifikke sager om brud på arbejdstagerrettigheder meget grundigt. Det gav et brugbart indblik i, hvor langt man er i processen for at få selskaber til at ændre kurs for at sikre kollektive forhandlinger og foreningsfrihed.

Amir Hassan

ESG-analytiker i LD Fonde

Som en del af Labour Rights Investor Network forpligter vi os til at integrere hensyn til arbejdstagerrettigheder i vores investeringer i samarbejde med andre investorer. Det er i tråd med vores strategiske mål om at bidrage til at fremme FN’s verdensmål med særligt fokus på verdensmål 8, som handler om sikring af arbejdstagerrettigheder.

”Netværket kan bidrage til at forbedre og målrette vores indsats som aktive ejere for bedre arbejdsforhold. Jeg ser frem til at deltage i netværkets kommende initiativer og bidrage til at styrke arbejdstagerrettigheder i virksomheder sammen med andre ligesindede investorer”, siger Amir Hassan.

Labour Rights Investor Network blev oprettet i oktober 2023 for at etablere et globalt forum, hvor medlemmer kan dele offentlig information fra andre investorer og fagforeninger om emner relateret til foreningsfrihed og kollektive forhandlinger i virksomheder og brancher. Netværket gør det lettere for globale investorer at opnå viden om lovgivning, arbejdstagerrettigheder og specifikke forhold i virksomheder og lande, som de investerer i. Netværket gør det også muligt udveksle erfaringer med at arbejde for bedre forhold for arbejdstagere via aktivt ejerskab.

Ud over FN’s Verdensmål 8 har vi i LD Fonde også valgt at fokusere på verdensmål 13, 14 og 15, der alle har til hensigt at forbedre klima- og miljøforhold.