Rapport om samfundsansvar 2023: LD Fonde styrker igen sit aktive ejerskab

I 2023 brugte LD Fonde sin stemmeret som aktionær ved 12.650 generalforsamlingspunkter for at få virksomheder til at træffe bæredygtige valg. Det er en fremgang på 50 % i forhold til året før. LD Fonde var også i dialog med 434 virksomheder om at blive mere bæredygtige og satte et mål om at reducere investeringernes klimaaftryk.

Vi har øget brugen af vores stemmeret markant

LD Fonde gør i sin netop offentliggjorte ”Rapport om samfundsansvar 2023” status for arbejdet med ansvarlige investeringer. Rapporten viser bl.a., at LD Fonde i 2023 brugte sin stemmeret som aktionær 12.650 gange ved generalforsamlinger i 755 virksomheder fra alle verdensdele. Det var ca. 4.300 gange flere end året før og knap 10.800 gange flere end i 2021.

At bruge vores stemme på generalforsamlinger er en vigtig del af at være aktive ejere og præge virksomheder til at omstille sig. Vi har opprioriteret at stemme, fordi vi tror på, at vi på den måde kan få flere virksomheder til at træffe bæredygtige valg til gavn for det langsigtede afkast, medarbejdere og omstillingen af samfundet som helhed.

Lars Mayland Nielsen

Direktør for LD Fonde

Vi går i dialog med virksomhederne

Ud over at stemme på generalforsamlinger, går vi i dialog med virksomheder for at få dem til at omstille sig. I alt var LD Fonde i 2023 i dialog med 434 virksomheder via vores ESG-samarbejdspartner om at forbedre klima- og miljø, sociale eller ledelsesmæssige forhold. Dialogen med virksomhederne handlede bl.a. om at rette op på forhold, hvor de har overtrådt internationale normer og standarder, og om udvalgte ESG-temaer. Et tema for dialog i 2023 var at begrænse tab af natur og biodiversitet og at få flere til at rapportere om deres indvirkning, risici og muligheder relateret hertil.

Klimamål frem mod 2030 er fastsat

I 2023 målte LD Fonde klimaaftrykket fra størstedelen af de virksomheder, vi investerer i. Der blev sat et mål om at arbejde for at reducere klimaaftrykket fra vores investeringer i børsnoterede aktier og virksomhedsobligationer med 40-60 % frem mod 2030 i forhold til vores 2019-tal.

”Det kræver en stor indsats fra hele samfundet, hvis vi skal nå vores klimamål. Nye teknologier skal udvikles og finansieres, virksomheder og forbrugere skal være omstillingsparate, og ambitiøse politiske initiativer skal vedtages og følges globalt. Vi vil bidrage med det, vi kan, nemlig at finansiere grøn omstilling, gå i dialog med virksomheder og stemme for klimavenlige forslag på generalforsamlinger”, siger Lars Mayland Nielsen.

Rapport om samfundsansvar 2023

Du kan læse mere om LD Fondes indsats som aktive ejere og vores arbejde med ansvarlige investeringer i "Rapport om samfundsansvar 2023".

Gå til Rapport om samfundsansvar 2023