Årsrapport 2023: Positive afkast på to-års sigt

I 2023 opnåede LD Fonde et investeringsafkast på mere end 10 % for både dyrtidsmidlerne og feriemidlerne. Dermed mere end indhentede de to fonde tabene fra 2022. De positive afkast fik den samlede formue til at vokse trods udbetalinger til medlemmer.

LD Fonde, som forvalter dyrtids- og feriemidler for lidt over 1 mio. danskere i alt, har i dag offentliggjort årsrapport for 2023. Den viser, at medlemmer med opsparede feriemidler fik et afkast på 10,1 % i 2023, og at medlemmer med opsparede dyrtidsmidler fik tilskrevet et tilsvarende afkast i hovedpuljen, LD Vælger. Over de seneste to år har medlemmer med feriemidler og dyrtidsmidler i LD Vælger fået tilskrevet et samlet afkast på henholdsvis 1,4 % og 1,1 %.

Positive afkast for alle aktivklasser i 2023

Alle aktivklasser bidrog positivt til LD Fondes afkast i 2023, hvor især globale aktier klarede sig godt, selv om andelen af teknologiaktier var lidt lavere end i benchmarket. Aktiestrategien sigter mod langsigtede merafkast, og den aktuelle strategi har siden lanceringen i 2021 givet et større afkast end benchmarket. Kreditinvesteringer gav også tocifrede afkast, mens de mest kreditværdige obligationer gav et afkast på omkring 6 %.

Det flotte resultat i 2023, der mere end opvejede tabet fra 2022, viser vores evne til at levere værdi for vores medlemmer. Det skyldes, at vi har lave omkostninger og en langsigtet investeringsstrategi med fokus på risikospredning.

Lars Mayland Nielsen

Direktør for LD Fonde

Den uafhængige analysevirksomhed Morningstar gav i 2023 den højest mulige rating, 5 stjerner, til dyrtidsmidlernes hovedpulje, LD Vælger. Omkring 90 % af dyrtidsmidlerne er placeret i LD Vælger, som består af en balanceret portefølje med lav til moderat risiko.

Formuen i LD Fonde voksede

LD Fondes samlede formue voksede med 0,6 mia. kr. i 2023. Det skyldes positive investeringsafkast, som mere end opvejede de forventede udbetalinger til medlemmerne. Feriemidlerne blev forøget med 1,2 mia. kr., mens dyrtidsmidlernes formue blev reduceret med 0,6 mia. kr. som følge af udbetalinger. Dermed udgjorde den samlede formue 46,5 mia. kr. ved udgangen af 2023.

”De gode afkast i begge fonde, og det at mange dyrtidsmedlemmer vælger at lade deres penge stå hos os, selvom de er berettigede til udbetaling, øgede vores formue. Resultatet for 2023 er bedre end ventet ved indgangen af 2023, og vi betragter det som tilfredsstillende”, udtaler Lars Mayland Nielsen.

LD Fonde Årsrapport 2023

Læs LD Fondes årsrapport for 2023 her.

Gå til Årsrapport 2023

Nøgletal fra Årsrapport 2023

LD Fonde:

 • Samlet medlemsformue på 46,5 mia. kr.
 • Resultat efter omkostninger og pensionsafkastskat på 3,8 mia. kr. fordelt på 2,0 mia. kr. i Lønmodtagernes Feriemidler og 1,8 mia. kr. i Lønmodtagernes Dyrtidsmidler
 • Investeringsafkast på 4,3 mia. kr. fordelt på 2,4 mia.kr. i Lønmodtagernes Feriemidler og 1,9 mia. kr. i Lønmodtagernes Dyrtidsmidler.

Lønmodtagernes Feriemidler:

 • Medlemsformue på 21,3 mia. kr.
 • 665.000 medlemmer
 • Tilskrevet afkast efter omkostninger og pensionsafkastskat på 10,1 %
 • 29 % af medlemsformuen hos arbejdsgivere og 71 % investeret

Lønmodtagernes Dyrtidsmidler:

 • Medlemsformue på 25,2 mia. kr.
 • 397.000 medlemmer
 • Ca. 90 % af formuen i hovedpuljen LD Vælger og resten i øvrige puljer efter individuelle investeringsvalg
 • Tilskrevet afkast i LD Vælger på 10,1 % efter omkostninger