Gode afkast i 2017

Nyhed 3. januar 2018 Lønmodtagernes Dyrtidsmidler
Danske aktier samt investeringer i miljø og klima ligger i toppen på afkast i 2017, som blev et år med positive afkast på alle områder.

Medlemmerne i LD Vælger fik tilskrevet et afkast på 6,9 pct. i 2017. Det er et meget tilfredsstillende afkast, ikke mindst set i lyset af puljens forholdsvis lave risiko. LD Vælger omfatter 540.000 medlemmer og godt 90 pct. af LDs formue på 42 mia. kr.

Alle investeringsområder bidrog positivt til resultatet i LD Vælger. Aktierne gav det største bidrag, men både kreditinvesteringerne og obligationsinvesteringerne gav også store bidrag. Alternative investeringer, som overvejende omfatter investeringsfonde og ikke-børsnoterede aktier, bidrog også flot, men da de alternative investeringer vægter mindre end obligationer, kredit og aktier, blev bidraget i kroner og øre mindre end bidragene fra disse andre områder. 

Medlemmerne i aktiepuljerne har igen fået høje afkast. LD Danske Aktier ligger i toppen med et tilskrevet afkast på 14,8 pct. Derefter følger LD Miljø & Klima, som gav medlemmerne et afkast på 12,9 pct.  Afkastet i LD Globale Aktier blev på 8,7 pct., hvilket er på niveau med udviklingen på de globale aktiemarkeder. Puljens resultat er præget af svækkelsen af den amerikanske dollar, som er blevet mindre værd sammenlignet med euroen og den danske krone. Kursfaldet på den amerikanske dollar har klippet toppen af afkastet i LD Globale Aktier og har også haft en vis indflydelse på afkastet i LD Miljø & Klima.  

Obligationspuljerne gav alle positive og tilfredsstillende afkast, som skal vurderes i forhold det meget lave renteniveau. LD Korte Obligationer gav et tilskrevet afkast på 1,4 pct., hvilket var meget tilfredsstillende i forhold til den lave renterisiko, der investeres med. I LD Mixed Obligationer blev der tilskrevet et afkast på 2,0 pct.

De eksterne puljer opnåede også positive og gode afkast med Maj Invest Kontra som eneste undtagelse. Maj Invest Kontra er tænkt som en pulje, der kan skabe modvægt i perioder med turbulens på finansmarkederne. Puljens afkast er generelt beskedne, når det går godt på markederne.

Afkast 2017

Aktuelle afkast i 2018