LD Fonde gør klar til udbetaling af ca. 40 mia. kr.

Nyhed 11. juni 2020 Lønmodtagernes Feriemidler
Regeringen har foreslået at udbetale ca. 40 mia. af de feriemidler, som alle lønmodtagere lige nu opsparer hos Lønmodtagernes Feriemidler.

Regeringen har foreslået, at to ud af de i alt fem ugers indefrosne feriemidler skal udbetales til efteråret. En udbetaling af de indefrosne feriemidler har længe været i spil som et af de politiske tiltag, der skal sætte gang i væksten efter Covid-19-nedlukningen. Der ligger nu et forslag om en delvis udbetaling af feriemidlerne til forhandling.

Arbejdsgivere skal fortsat indberette feriemidlerne

De to ugers feriemidler, der så skal udbetales, kommer tidligst til udbetaling i efteråret. Lønmodtagerne er nemlig lige nu i gang med at optjene feriemidlerne, der optjenes helt frem til den 31. august 2020.

Vi ser nu på, hvad der praktisk er muligt i forhold til en meget tidligere udbetaling.

Vi skal selvfølgelig have de konkrete rammer på plads først for at sikre både arbejdsgivere og lønmodtagere. Arbejdsgivere og lønbureauer skal have mulighed for at indberette, og lønmodtagere skal også have mulighed for at kunne gøre indsigelser, hvis det indberettede ikke stemmer.

Dorrit Vanglo

Direktør i LD Fonde

Lige nu er fristen for arbejdsgivere for indberetninger af de opsparede feriemidler den 31. december 2020. Skal feriemidlerne udbetales i efteråret, skal fristen for indberetninger rykkes frem.

Øget pres på henvendelser

Der er lige nu et ekstraordinært pres i forhold til henvendelser – både hos Kundeservice og på selvbetjeningsløsningen. Man kan dog endnu ikke se det beløb, man kan få udbetalt. Det skyldes, at det kun er de foreløbigt indberettede feriemidler, man kan se i selvbetjeningen, og kun hvis ens arbejdsgiver har valgt at indberette løbende. Det er derfor ikke muligt at danne sig et overblik over, hvor meget de to ugers udbetalte feriemidler vil udgøre.

”Vi kan sagtens forstå den store interesse, men lige nu har vi ikke mulighed for at vise den enkelte lønmodtager, hvor stor udbetalingen bliver. Der er ca. 3 mio. lønmodtagere, der i øjeblikket opsparer feriemidler, og det er ca. 40 mia. kr. før skat, der skal udbetales. Meget mere præcise end det, kan vi desværre ikke være på nuværende tidspunkt,” fortæller Dorrit Vanglo. ”Der vil selvfølgelig være store forskelle på, hvor meget den enkelte lønmodtager vil få udbetalt, da det afhænger af den enkeltes indkomstforhold.”

Staten står bag udbetalingerne

Oprindelig var planen, at alle de fem ugers feriemidler, som lønmodtagerne opsparer i overgangsåret til den nye ferielov, bliver til en opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler, som først kan udbetales som en engangssum, når man forlader arbejdsmarkedet. Med en fremrykket delvis udbetaling forventes det, at staten står bag de tidlige udbetalinger for ikke at dræne virksomhedernes likviditet.

Som reglerne er nu, kan arbejdsgiverne beholde medarbejdernes opsparede feriemidler i virksomheden mod en årlig indeksering, indtil feriemidlerne lovpligtigt skal indbetales til Lønmodtagernes Feriemidler. Det er derfor forventningen, at det er staten, der i første omgang finansierer de to ugers indefrosne feriemidler til lønmodtagerne.

Lønmodtagernes Feriemidler forvalter de indefrosne feriemidler og er en ny fond, der er en særskilt økonomisk enhed under LD Fonde.