Fortsat positive aktiemarkeder

Markederne er positive til trods for, at Covid-19 stadig skaber usikkerhed. Det kan ses på flere af LD Fondes investeringspuljer. Tiltroen til bl.a. vaccineprogrammerne giver fortsat forventninger om økonomiske opsving senere på året.

Afkastet i LD Vælger, der er den største investeringspulje hos Lønmodtagernes Dyrtidsmidler, ligger den 11. februar 2021 på 2,0 %. På 36 måneders sigt ligger afkastet på 9,5 %. De globale aktiemarkeder har fået en positiv start på året, men forsinkelsen af vaccineudrulning og nye virusvarianter har i nogen grad skabt usikkerhed på børsmarkederne.

Fortsat udpumpning af likviditet

Tendensen fra 2020, hvor centralbanker opkøber både stats- og virksomhedsobligationer i kombination med store økonomiske hjælpepakker, ser ud til at fortsætte i 2021. Den nye amerikanske præsident, Joe Biden, har således fremlagt en ny stor hjælpepakke, der går under navnet ”American Rescue Plan”. Pakken er på 1,9 billioner dollar og skal blandt andet bruges på udrulning af vaccinationsprogrammer, lønkompensationsordninger og finansiering af covid-19-relaterede offentlige udgifter på statsligt niveau. Den amerikanske centralbank, Federal Reserve, signalerede i januar, at den fastholder det nuværende meget lave renteniveau. Begrundelsen var, at tempoet i genopretningen af den amerikanske økonomi er aftaget på det seneste. Europa er fortsat hårdt ramt af coronanedlukninger, og der er ikke udsigt til en hurtig genopretning af eurozonens økonomier. Ledende aktivitetsindikatorer er således faldet en smule i januar og februar for både USA og Europa.

Selv om den økonomiske udvikling på den korte bane er svag, så er der fortsat en forventning om et kraftigt økonomisk opsving senere på året i takt med udrulning af vaccinationsprogrammerne. Det skyldes ikke mindst den meget lempelige finans- og pengepolitik i såvel USA som i Europa. Det har givet fornyet fokus på inflation, som historisk set har været stigende i perioder med lempelig penge- og finanspolitik. I sidste uge steg inflationen i euroområdet, og inflationsforventningerne i USA er steget ganske pænt den seneste måned. Derudover ser vi stigende fragtrater og råvarepriser. Olieprisen nærmer sig f.eks. 60 dollars pr. tønde, hvilket er det højeste niveau siden maj sidste år.

Stigende forventninger til inflation presser renteniveauet op. Det gælder især i USA, hvor renten på den amerikanske tiårige statsobligation er steget til 1,20 %. Det er en stigning på 0,7 procentpoint siden midten af sidste år. Renten på tyske tiårige statsobligationer er også steget, men slet ikke i samme omfang. Det afspejler den svagere økonomiske udvikling i eurozonen.

Aktier stiger som følge af fine regnskaber og lave renter

Den lempelige penge- og finanspolitik giver også medvind til aktier. Det globale aktiemarked, målt ved MSCI World i danske kroner, er steget med 4,7 % år-til-dato. Aktiemarkedet faldt dog noget tilbage i slutningen af januar. Det skyldes bekymring for et overophedet aktiemarked og EU’s fejlhåndtering af vaccineudrulningen. En stor gruppe af mindre detailinvestorer i USA, organiseret på en online-platform, havde desuden held med at presse store hedgefonde til at sælge ud af spekulative aktieinvesteringer. Det pressede aktiekurserne yderligere ned.

Regnskabssæsonen for fjerde kvartal af 2020 er i fuld gang. Indtil videre har mange selskaber rapporteret om en fin indtjening, og der har generelt været mange positive overraskelser. Den underliggende indtjening i et selskab er den primære faktor bag et selskabs markedsværdi, hvilket derfor også er en af hovedårsagerne til, at aktiemarkedet stiger i øjeblikket.

Det er klart, at nye coronamutationer og forsinkelse af vacciner giver øget udsving på børsmarkederne. Men markedet har fortsat tiltro til, at vaccineprogrammerne får succes med at slå coronavirus ned hen over de kommende 6-12 måneder. I det scenarie vil restriktioner gradvist blive ophævet, og den økonomiske vækst vil tage til i styrke. Det giver positive markeder for nu.