Høje afkast i 2021

Stærke afkast på aktier har styrket opsparingen for medlemmerne i begge fonde. Der er positive forventninger til 2022, men med knap så høje afkast som i 2021.

LD Fondes globale aktiepuljer sluttede 2021 med afkast på omkring 30 %, og set over de seneste 3 år har aktiepuljerne givet afkast på ca. 100 %, svarende til en fordobling af de opsparede midler. Stærke afkast på aktierne bidrog også til et højt afkast på 8,3 % i LD Vælger, hvor hovedparten af formuen i Lønmodtagernes Dyrtidsmidler står investeret. Over de seneste 3 år er opsparingen i LD Vælger styrket med 21,2 % med moderat risiko.

Obligationsmarkederne har gennem lang tid været presset af lave renter, og i 2021 udløste inflation og udsigten til rentestigninger kursfald. Set i det lys er det tilfredsstillende, at LD Mixed Obligationer sluttede året med et 0-afkast, mens LD Korte Obligationer og Nordea Invest Obligationer gav tab på henholdsvis 1,2 % og 2,9 %.

Feriemidler blev gradvist investeret

For medlemmer med opsparede feriemidler fik det betydning, at en stor del af formuen i 2021 stod hos arbejdsgiverne og derfor ikke kunne investeres. For den del af formuen, som arbejdsgiverne havde indbetalt, og som LD Fonde investerede, har det haft betydning, at der i foråret 2021 skulle investeres forsigtigt for at begrænse tabsrisikoen under 2. runde af førtidige udbetalinger af feriemidlerne. Resultatet for 2021 blev en styrkelse af de opsparede feriemidler på 3,7 % efter pensionsafkastskat og omkostninger. Siden indefrysningen af midlerne, er værdien af de opsparede feriemidler blevet øget med 4,6 %.

Ved indgangen til 2021 stod 90 % af feriemidlerne hos arbejdsgiverne, og kun 10 % kunne investeres. I løbet af 2021 har mange arbejdsgivere indbetalt feriemidler til fonden. Derfor er ca. 60 % af formuen ved udgangen af 2021 investeret, mens resten fortsat står hos arbejdsgiverne. LD Fondes investeringer af feriemidler gav sammenlagt et afkast på 7,5 % i 2021. Også midlerne hos arbejdsgiverne har bidraget positivt med et afkast på 2,0 %. Efter fradrag for omkostninger og pensionsafkastskat resulterer det i et nettoafkast til medlemmerne på 3,7 % for 2021. Det er en klar styrelse af realværdien set i prisudviklingen.

Mere info om afkast i Lønmodtagernes Dyrtidsmidler

Medlemmerne kan efter eget valg placere de opsparede dyrtidsmidler i puljer. Hovedparten har dog hele opsparingen stående i LD Vælger, som er en blandet investeringsportefølje med moderat risiko.

Som medlem kan du se dit eget afkast i kr. og øre ved at logge på selvbetjeningen på ld.dk med NemID.

Mere info om afkast i Lønmodtagernes Feriemidler

En gang månedligt opdateres afkastet på de opsparede feriemidler i Lønmodtagernes Feriemidler. Der oplyses et nettoafkast efter omkostninger og pensionsafkastskat. De årlige omkostninger har i 2021 været uhyre lave på ca. 0,05 % af formuen. I 2022 bliver en større del af formuen investeret, og der investeres med større risiko for at skabe grundlag for højere afkastforventninger. Derfor vil omkostningerne blive højere i 2022, men stadig ligge på et lavt niveau.

Som medlem kan du se dine opsparede feriemidler og afkastet i kr. og øre ved at logge på selvbetjeningen via borger.dk. Vær opmærksom på, at afkastet først tilskrives den 3. bankdag i måneden.

Løbende markedsanalyser

Læs den seneste nyhed med en markedsanalyse af LD Fondes afkast.