Baggrundsmønster

Afkast 2021

Filtrer
Nyhed 22. december 2022 Lønmodtagernes FeriemidlerLønmodtagernes Dyrtidsmidler

Fokus på inflation og vækst

Trods positive afkast i oktober og november har december været ramt af negative afkast i alle aktivklasser. Det ses også i LD Fondes afkast for både feriemidler og dyrtidsmidler. Der er dog tydelige tegn på, at inflationen har nået toppen.

Nyhed 1. november 2022 Lønmodtagernes FeriemidlerLønmodtagernes Dyrtidsmidler

LD Fonde har begrænset det negative afkast

Medlemmerne har fordel af, at LD Fonde i nogen grad har afværget tab. De opsparede feriemidler og dyrtidsmidler er derfor mindre hårdt ramt af udviklingen på finansmarkederne end sammenlignelige investeringsfonde.

Nyhed 28. september 2022 Lønmodtagernes FeriemidlerLønmodtagernes Dyrtidsmidler

Nykredit Portefølje Administration og J.P. Morgan skal fortsat administrere investeringerne hos LD Fonde

LD Fonde har genvalgt Nykredit Portefølje Administration og J.P. Morgan til at varetage investeringsadministration samt depotbank og depositarydelser.

Nyhed 16. september 2022 Lønmodtagernes FeriemidlerLønmodtagernes Dyrtidsmidler

God langsigtet værdiskabelse hos LD Fonde trods negativt resultat i 1. halvår 2022

Investeringsmæssigt har 2022 været en særdeles svær periode. Hos LD Fonde blev resultatet i 1. halvår 2022 på -3,9 mia. kr. Resultatet afspejler den generelle markedsudvikling med faldende aktiemarkeder og stigende renter.

Nyhed 25. august 2022 Lønmodtagernes FeriemidlerLønmodtagernes Dyrtidsmidler

Positive bevægelser hen over sommeren

Efter en sommer med positive bevægelser på markederne er der atter store kursfald på tværs af alle aktivklasser. LD Fonde ser det afspejlet hos både feriemidlerne og dyrtidsmidlerne.

Nyhed 23. juni 2022 Lønmodtagernes FeriemidlerLønmodtagernes Dyrtidsmidler

De finansielle markeder er fortsat udfordrede

Markederne oplever fortsat store kursfald på tværs af aktivklasserne, inflationen stiger, og det er en udfordring at finde aktiver, der giver positive afkast. Også LD Fonde er mærket af et første halvår af 2022, der ikke er set lignende længe.

Nyhed 30. maj 2022 Lønmodtagernes FeriemidlerLønmodtagernes Dyrtidsmidler

Lars Mayland Nielsen bliver direktør i LD Fonde

Lars Mayland Nielsen tiltræder den 1. august som ny direktør i LD Fonde og overtager dermed ansvaret for at forvalte en formue på 50 mia. kr. Lars Mayland Nielsen sidder i dag som chef for Bank og Marked i Nationalbanken.

Nyhed 4. maj 2022 Lønmodtagernes FeriemidlerLønmodtagernes Dyrtidsmidler

Negative afkast på de finansielle markeder

Den uro, der har præget finansmarkederne siden efteråret, rammer fortsat de aktuelle afkast hos alle investorer, og LD Fonde er ingen undtagelse. Lige nu sætter inflation og rentestigninger en negativ dagsorden, men der er stadig udsigt til positi...

Nyhed 17. marts 2022 Lønmodtagernes FeriemidlerLønmodtagernes Dyrtidsmidler

Invasion og inflation giver usikre markeder

Afkastet i vores største balancerede pulje - LD-Vælger - ligger den 17. marts 2022 på -3,9% år-til-dato. På 36 måneders sigt er afkastet 11,7%. Børsmarkederne har hen over årets første kvartal oplevet kursfald på både aktier og obligationer, hvor...

Nyhed 8. marts 2022 Lønmodtagernes FeriemidlerLønmodtagernes Dyrtidsmidler

2021: Store ændringer og flotte resultater

Stærke afkast på aktier styrkede opsparingen for begge medlemsgrupper hos LD Fonde. Efter store udbetalinger i foråret 2021 er investeringsporteføljen for Lønmodtagernes Feriemidler blevet styrket med et større fokus på risikoaktiver.

1 2
;