Fokus på inflation og vækst

Trods positive afkast i oktober og november har december været ramt af negative afkast i alle aktivklasser. Det ses også i LD Fondes afkast for både feriemidler og dyrtidsmidler. Der er dog tydelige tegn på, at inflationen har nået toppen.

Afkastet i LD Vælger, der er den største investeringspulje hos Lønmodtagernes Dyrtidsmidler, er den 22. december 2022 negativt på –8,1 %. På 36 måneders sigt har puljen givet et positivt afkast på 2,6 %. Afkastet i Lønmodtagernes Feriemidler er også negativt. I starten af december 2022 var afkastet på -5,7 %. Årets sidste tre måneder har været præget af inflation, rentestigninger og bekymringer om nedgang i den globale vækst.

Centralbankers udmeldinger overrasker

I oktober og november steg globale aktier med 8,6 % målt ved MSCI Verden-indekset i danske kroner. I december er aktierne dog faldet tilbage igen, og år-til-dato er afkastet for globale aktier på -12,7 % målt i danske kroner. Danske aktier målt ved OMXC25-indekset er faldet med 14,2 % år-til-dato.

Aktiemarkederne steg i slutningen af efteråret, da investorerne så tegn på, at inflationen havde nået toppen. Både amerikanske og europæiske inflationstal var lavere end månederne før, hvilket børsmarkederne reagerede positivt på. Det så ud til, at centralbankernes stramning af pengepolitikken virkede efter hensigten, og der dermed ikke var længe til, at de begyndte at sænke renterne igen.

I december skærpede både den amerikanske centralbank (Federal Reserve) og den europæiske centralbank (ECB) retorikken og gjorde det klart, at de ledende rentesatser bliver hævet yderligere for at stramme pengepolitikken, indtil de ser inflationen er bragt længere ned. Udmeldingerne fra centralbankerne overraskede aktiemarkederne, som faldt i dagene efter. Den japanske centralbank, der længe også har haft lave renter, har således også for nyligt meddelt ændringer i styringsrenterne.

Rente- og obligationsmarkederne har haft store udsving hen over årets sidste tre måneder. I oktober nåede renten på en 10-årig amerikansk statsobligation op på 4,25 %, hvilket var det højeste niveau siden 2010. Renten på en tysk 10-årig statsobligation er steget fra -0,25 % i årets begyndelse til 2,25 % i december.

Fortsat fokus på inflation og vækst

Rentestigninger kombineret med høj inflation påvirker i den grad forbrugernes købekraft. Når forbrugernes købekraft bliver forværret som et resultat af strammere kreditvilkår, går det ud over virksomhedernes indtjeningsevne. Dette kan også ses på de ledende indikatorer for økonomisk vækst, som også er faldet betydeligt hen over 2022. Virksomhedernes indtjening er også faldet. Og det forventes, at virksomhedernes indtjening falder yderligere i 2023. Det vil være negativt for aktiemarkederne. De højere renteniveauer vil dog bidrage til at forøge afkastet på obligationer. Obligationer er derfor blevet mere attraktive i porteføljer, der indeholder både aktier og obligationer.

Fokus fremadrettet er fortsat på inflationen. Selvom der er tydelige tegn på, at inflationen har nået toppen og er faldende, er centralbankerne nervøse for at løsne op for pengepolitikken for tidligt. Arbejdsmarkedet i USA er således fortsat stærkt, og lønstigningerne er højere end normalt. Det lægger et opadgående pres på inflationen.

De næste 6-12 måneder er derfor behæftet med stor usikkerhed. Markederne forventer, at centralbankerne fortsat vil hæve styringsrenterne, men spørgsmålet er med hvilken hastighed? Hastigheden afhænger i den grad af udviklingen i inflationen, og centralbankerne har gjort det klart, at inflationen skal bringes ned, uanset om det bliver på bekostning af økonomisk vækst.