Under 60 år

Din LD-opsparing kan som udgangspunkt tidligst komme til udbetaling, når du fylder 60 år, men opfylder du nogle særlige betingelser, kan det ske før.

De hyppigste årsager til udbetaling under 60 år:

  • Du er tilkendt førtidspension.
  • Du er tilkendt pension fra en godkendt pensionsordning, tjenestemandspension eller tjenestemandslignende pension.
  • Du er tilkendt erstatning for et tab af erhvervsevnen på 50 procent eller derover.
  • Du er flyttet fra Danmark.
  • Du er eller har været ramt af livstruende sygdom.

Opfylder du et af kriterierne for udbetaling, kan du selv igangsætte din udbetaling. Du skal blot logge på selvbetjeningen med din NemID og anmode om udbetaling. Hvis du er berettiget til udbetaling, bliver din opsparing overført til din NemKonto.

Har du ikke NemId, kan du i stedet hente en udbetalingsblanket her. Udfyld gerne blanketten digitalt, inden du printer og sender den, så er det lettere for LD Medlemsservice at læse den.

Du skal selv fremskaffe den dokumentation, der viser, at du er berettiget til at få udbetalt din LD-opsparing.

Jeg ser min LD-opsparing som toppen af lagkagen. Det var oprindeligt et lille beløb, men jeg synes Lønmodtagernes Dyrtidsmidler har gjort det rigtig godt med en konservativ men god forrentning.

Peter Dissing

Direktør