Under 60 år

Din LD-opsparing kan som udgangspunkt tidligst komme til udbetaling, når du fylder 60 år, men opfylder du nogle særlige betingelser, kan det ske før.

De hyppigste årsager til udbetaling under 60 år:

 • Du er tilkendt førtidspension.
 • Du er tilkendt pension fra en godkendt pensionsordning, tjenestemandspension eller tjenestemandslignende pension.
 • Du er tilkendt erstatning for et tab af erhvervsevnen på 50 procent eller derover.
 • Du er flyttet fra Danmark.
 • Du er eller har været ramt af livstruende sygdom.

Opfylder du et af kriterierne for udbetaling, kan du selv igangsætte din udbetaling. Du skal blot logge på selvbetjeningen med din NemID og anmode om udbetaling. Hvis du er berettiget til udbetaling, bliver din opsparing overført til din NemKonto.

Har du ikke NemId, kan du i stedet hente en udbetalingsblanket her. Udfyld gerne blanketten digitalt, inden du printer og sender den, så er det lettere for LD Medlemsservice at læse den.

Du skal selv fremskaffe den dokumentation, der viser, at du er berettiget til at få udbetalt din LD-opsparing.

Dokumentation ved udbetaling under 60 år
 • Her kan du se, hvilken dokumentation du skal fremskaffe
  • Dokumentation ved erstatning for et tab af erhvervsevnen på 50 % eller derover: Underskrift og stempel fra den myndighed eller det forsikringsselskab, der har tilkendt erstatningen
  • Dokumentation ved førtidspension: Kopi af afgørelsen om førtidspension. Tilkendelsesdato skal fremgå af afgørelsen
  • Dokumentation ved livstruende sygdom: Kapitalpensionsattest underskrevet af læge
  • Dokumentation ved udenlandsk pension eller erstatning: Underskrift og stempel fra den myndighed eller det livs- og pensionsforsikringsselskab i udlandet, der har tilkendt pensionen eller erstatningen
  • Dokumentation ved pension fra en godkendt pensionsordning: Underskrift og stempel fra pensionskassen eller fra livs- og pensionsforsikringsselskabet
  • Dokumentation ved tjenestemandspension eller tjenestemandslignende pension: Kopi af afgørelsen om tilkendt tjenestemandspension eller tjenestemandslignende pension
  • Dokumentation ved fraflytning til Grønland eller Færøerne: Underskrift og stempel fra det grønlandske eller færøske folkeregister
  • Dokumentation ved fraflytning til udlandet: Personlig underskrift

Jeg ser min LD-opsparing som toppen af lagkagen. Det var oprindeligt et lille beløb, men jeg synes Lønmodtagernes Dyrtidsmidler har gjort det rigtig godt med en konservativ men god forrentning.

Peter Dissing

Direktør