Alle lønmodtagere får ny pensionsopsparing hos LD

Fra 2020 får alle lønmodtagere en helt ny pensionsopsparing. Samtidig får alle nye på arbejdsmarkedet ferie fra starten af deres ansættelse. Det er nogle af resultaterne af den nye ferielov, som Folketinget har vedtaget torsdag den 25. januar.


Beskæftigelsesministeren har fremsat lovforslag om ny ferielov. Forslaget har nydt bred opbakning og er vedtaget torsdag den 25. januar 2018.

En ny pensionsopsparing til alle lønmodtagere

Den nye ferielov får betydning for alle i beskæftigelse. De får en helt ny pensionsopsparing, som kan udbetales, når de går på folkepension. Ved overgangen til den nye lov får alle lønmodtagere nemlig indefrosset feriepenge for op til 5 ugers ferie i en fond under Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD). De indefrosne feriemidler skal forrentes, ligesom en hvilken som helst anden pensionsopsparing, og bliver udbetalt, når lønmodtageren når folkepensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet.

En økonomisk overgangsordning

Ved at indefryse feriemidlerne lettes overgangen til den nye ferielov for arbejdsgiverne. Med den nye lov får lønmodtagerne mulighed for at afvikle ferie, så snart den er optjent. Denne samtidighed mellem optjening og afvikling af ferie kan udfordre arbejdsgiverne rent økonomisk. Det er heller ikke hensigtsmæssigt for arbejdsgiverne, hvis lønmodtagerne kan holde dobbelt ferie i overgangsåret fra gammel til ny ferielov. For at undgå at arbejdsgiverne skal udbetale både allerede optjente feriepenge og nye feriepenge inden for samme år, får alle ved overgangen til den nye lov indefrosset deres optjente feriemidler.

Lønmodtagernes optjente feriemidler forbliver selvfølgelig lønmodtagernes egne penge. Hver enkelt lønmodtager får en konto i den nye feriemiddelfond under LD, og det bliver fonden, der skal holde styr på lønmodtagernes penge.

Nye på arbejdsmarkedet kan holde betalt ferie

Den nye ferielov får også stor betydning for alle nye på arbejdsmarkedet. Den giver som nævnt mulighed for at holde betalt ferie allerede fra starten af ansættelsen. Det er et stort fremskridt i forhold til i dag, hvor f.eks. unge må vente i mange måneder, før de kan få løn eller feriegodtgørelse under ferien. Der kan gå helt op til 16 måneder fra, at man er blevet ansat, til at man har krav på feriepenge eller løn under ferien. For alle andre end nye på arbejdsmarkedet ændrer den nye ferielov ikke noget i forhold til muligheden for at holde ferie med løn eller feriegodtgørelse.

Den nye feriemiddelfond varetager lønmodtagernes penge

Det bliver den nye feriemiddelfond i LD, der holder styr på lønmodtagernes penge og sørger for, at lønmodtagerne får udbetalt det, de har krav på. Arbejdsgiverne har mulighed for at beholde pengene frem til, at de skal udbetales, men lønmodtagerne skal ikke selv holde øje med, om en arbejdsgiver indbetaler, går konkurs, fusionerer eller flytter til udlandet. Det er feriemiddelfondens opgave at sørge for, at lønmodtageren får sine penge.

Arbejdsgiverne skal betale for at beholde lønmodtagernes feriepengene ved, at det beløb, de skylder feriemiddelfonden, bliver reguleret en gang årligt svarende til lønudviklingen i Danmark. Indbetaler arbejdsgiverne i stedet pengene til fonden, bliver det fondens opgave at forrente pengene bedst muligt. Feriemiddelfonden skal sørge for, at alle får en lige god forrentning, så det kommer ikke til at betyde noget for den enkelte lønmodtager, om pengene står hos arbejdsgiveren eller er indbetalt til fonden.

LD er godt rustet til opgaven

For de yngste årgange kan der blive tale om indefrysning af feriemidlerne i mere end 50 år. Det er derfor vigtigt, at pengene forrentes i den lange periode. LD er godt rustet til at påtage sig opgaven med at forvalte lønmodtagernes indefrosne penge. Tilbage i 1980 modtog LD ligeledes indefrosne midler fra lønmodtagerne, som er blevet forrentet lige siden.

For en lønmodtager, der var fuldtidsansat i perioden fra 1977-79, blev der til LD indbetalt et beløb på 4.368 kr. Dette beløb var, for et medlem der ikke har valgt investeringspuljer, vokset til 146.283 kr. ultimo 2017.

Fakta

  • Ny ferielov træder i kraft den 1. september 2020.
  • Ferie, der optjenes fra 1. september 2019 til 1. september 2020 indefryses som en pensionssum.
  • Lønmodtagerne vil kunne holde ferie som sædvanligt i overgangsåret til nye ferielov.
  • Indefrosne feriepenge placeres i en ny fond hos LD. ATP bistår med den daglige administration med opkrævning hos arbejdsgiverne og udbetaling til lønmodtagerne.

Læs mere om Regeringens aftale om ny ferielov

L 116 Forslag til lov om ferie

L 117 Forslag til lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler

Forsidefoto: Christoffer Regild