Et hårdt presset marked

Covid-19 har en altoverskyggende indflydelse på børsmarkederne. Der er tale om bevægelser, der kun er set få gange de seneste 100 år. Det har selvfølgelig også betydning for afkastet i LD Fondes puljer.

Afkastet for LD vælger, der er den største investeringspulje for Lønmodtagernes Dyrtidsmidler, er den 3. april på -10,8 %. På en treårs horisont ligger afkastet på -0,3 %. Spredningen af Covid-19 (coronavirus) og de deraf følgende økonomiske konsekvenser er det altoverskyggende tema på børsmarkederne, og det påvirker således også afkastet i alle LD Fondes puljer.

Samme mønster i Europa og USA

Den smitsomme virus har spredt sig fra Kina til hele verden og betragtes nu som en pandemi. Værst har den ramt den vestlige verden. Især Italien, Spanien og senest USA er hårdt ramt. Mens antallet af nye smittede i Italien og Spanien ser ud til at være aftagende, er USA nu det land i verdenen, hvor smittespredningen er mest voldsom. USA og Europa oplever derfor det samme forløb, som Kina gjorde i februar, med isolation, social distance, rejseforbud og nedlukninger af produktionsapparater og store dele af den offentlige sektor.

Børsmarkederne er i høj grad påvirket af nedlukningen af store dele af samfundsøkonomien. Det har resulteret i store kursfald og store dag-til-dag udsving på både aktie- og rentemarkederne. Bevægelser, som kun er set få gange de sidste 100 år.

Markedet reagerer især på usikkerhed om varigheden af nedlukningerne. Konsekvenserne har allerede været store for både virksomheder, der har massivt behov for hjælp, og arbejdstagere, der mister deres job. Alene i USA er antallet af nye arbejdsløse steget med ca. 10 mio. de sidste par uger, og den amerikanske arbejdsløshed ventes at stige til op mod 15 %.

Massive hjælpepakker i både Europa og USA

For at øge likviditeten, hjælpe virksomhederne og undgå for mange fyringer i en tid, hvor økonomierne er lukket ned, er der iværksat en række store økonomiske hjælpepakker i både USA og Europa.

Den europæiske centralbank, ECB, og den amerikanske centralbank, Fed, var de første til at komme med hjælpepakker, der indeholder rentenedsættelser, opkøb af obligationer og mere tekniske tiltag for at sikre likviditet på markederne.

Herefter er regeringerne i USA og Europa fulgt op med historisk store finanspolitiske pakker. I Europa har fokus især været på at give virksomhederne kompensation for løn og tabt omsætning. Til gengæld er virksomhederne blevet bedt om at holde igen med at afskedige medarbejdere. I USA lykkedes det kongressen at blive enige om en historisk stor finanspolitisk hjælpepakke på 2 billioner dollars, der blandt andet indeholder kontant udbetaling til alle amerikanere og udvidelse af understøttelse til arbejdsløse. Hjælpepakkerne er et positivt tiltag, men der er formentlig behov for yderligere indsatser både i Europa og især i USA.

Regeringer og centralbankers villighed til at aktivere så store hjælpepakker har kortvarigt haft en positiv effekt på børsmarkederne. Tiden må vise, om det også er nok til mere varigt at reducere den værste panik på aktiemarkedet. Historikken taler for, at aktiemarkedet vil normalisere sig, men det er endnu usikkert, om det vil tage måneder, et halvt år eller endnu længere.

Den fremtidige udvikling er usikker

Spørgsmålet er, hvornår regeringerne tør åbne op for samfundet igen, i hvilket tempo det skal gøres, og hvordan reaktionen vil være, såfremt der kommer en anden bølge af smittespredning til efteråret. Her vil udvikling af behandling for svære symptomer eller en vaccine mod COVID-19 være en meget afgørende og positiv faktor for børsmarkederne.

LD Fonde vurderer, at der fortsat er risiko for yderligere kursfald på kort sigt på grund af stor usikkerhed om smittespredningen. Især udviklingen i USA er bekymrende. En stabilisering af aktiekurserne vil kræve, at den ventede genåbning af økonomierne i Europa og USA sker uden nye udbrud og spredning af COVID-19.