Goldman Sachs skal investere på globale aktiemarkeder for LD Fonde

Goldman Sachs Asset Management skal stå for en smart beta-aktiestrategi for LD Fonde og starter i løbet af foråret med at investere de første 1,5 mia. kr.

Goldman Sachs vandt opgaven i konkurrence med 18 andre internationale investeringshuse, som alle gav tilbud i LD Fondes EU-udbud. At Goldman Sachs løb med sejren hænger bl.a. sammen med, at de kan levere en dokumenteret og akademisk underbygget strategi. Det vil sige en porteføljekonstruktion, der er trans-parent og forståelig ud fra veldefinerede faktorer.

”Det spiller en stor rolle, at teamet bag Goldman Sachs har arbejdet med den strategi siden 2009 og kan fremvise robust og stabil faktoreksponering. Og der er et stærkt organisatorisk og teknologisk set-up omkring investeringsteamet”, siger Charlotte Mark, finansdirektør i LD Fonde.

Arbejdet med research og overvågning af investeringsporteføljen vil ske fra Gold-man Sachs kontor i Boulder, Colorado, USA, mens kontorerne i New York gennemfører de faktiske handler med værdipapirer.

Vi forventer med Goldman Sachs at få en særdeles professionel samarbejdspartner, som også kan håndtere den daglige eksekvering af handler, compliance og rapportering.

Charlotte Mark

Finansdirektør i LD Fonde

Goldman Sachs får en vigtig rolle for LD Fonde, fordi smart beta er fundamentet i LD Fondes aktiestrategi. Med afklaringen af, hvem der skal stå for smart beta, kan LD Fonde derfor tage næste skridt og forberede udvælgelsen af forvaltere på øvrige strategier (alpha-strategier), der skal skabe merafkast gennem aktieudvælgelse og timing.

Et nyt samarbejde med perspektiver

LD Fonde bliver kunde i en stor butik, som allerede forvalter USD 23 mia. i smart beta-strategier for andre kunder. Goldman Sachs overtager forvaltningen af smart beta-aktiestrategien allerede i andet kvartal af 2020.

I første omgang starter Goldman Sachs med at investere ca. 1,5 mia. kr. af de indefrosne dyrtidsmidler fra fonden Lønmodtagernes Dyrtidsmidler. LD Fonde forventer dog at øge investeringer i smart beta i takt med at midlerne i LD Fondes anden og nye fond, Lønmodtagernes Feriemidler, også skal investeres.

LD Fonde forvalter i dag 35 mia. kr., som kommer fra dyrtidsindbetalingerne i slutningen af 1970’erne. I 2020 er LD Fonde påbegyndt forvaltningen af feriemidler fra overgangsåret til en ny ferielov. Det drejer sig samlet om 100 mia. kr., som delvist bliver investeret i værdipapirer og delvist vil stå som tilgodehavender hos arbejdsgiverne.