Netcompany skal administrere pensionsopsparing for medlemmer i LD Fonde

Nyhed 1. maj 2020 Lønmodtagernes Dyrtidsmidler
Det drejer sig om pensionsopsparingen for 500.000 medlemmer med en samlet formue på 30 mia. kr. i Lønmodtagernes Dyrtidsmidler. Netcompany skal stå for pensionskonti, udbetaling og kundeservice i et tæt samarbejde med Keylane, som leverer pensionskernen.

Store succesfulde projekter for både offentlige og private virksomheder dokumenterer Netcompanys kompetencer mht. at optimere it-infrastruktur og digitalisere på tværs af løsningskomponenter. Og det er kompetencer, der er også væsentlige for LD Fondes valg af Netcompany.

Det er også væsentligt, at der er tale om moderne standardløsninger. Keylane er anerkendt i pensionssektoren for standardplatformen Plexus, som leverer både beregningsfunktionalitet og automatiserede forretningsprocesser samt standardintegrationer til f.eks. skat, NemKonto, Pensionsinfo og digitale kundeplatforme.

Partnerskabet mellem Netcompany og Keylane fungerer allerede i forhold til andre kunder i pensionssektoren.

Vores investering i det nye samarbejde giver os en løsning, der er moderniseret og robust i forhold til nye krav inden for digitalisering, it-sikkerhed og databeskyttelse. Det er også meget værdifuldt for os, at samarbejdet giver os en betydelig besparelse på de faste driftsomkostninger.

Else Nyvang

Kundedirektør i LD Fonde

Den nye aftale kommer efter et offentligt udbud, hvor partnerskabet Netcompany og Keylane kom med det økonomisk mest fordelagtige tilbud med det bedste forhold mellem pris og kvalitet. I den kommende tid vil FDC, som i dag står for medlemsadministrationen af dyrtidsmidlerne, hjælpe med at forberede overdragelsen af administrationen, således at ansvaret kan overgå til Netcompany i august 2021.