Positive afkast trods et usikkert marked

Stigende børsmarkeder giver positive afkast for LD Fonde trods et marked, der er præget af uro og usikkerhed.

Afkastet for LD-vælger, der er den største investeringspulje for Lønmodtagernes Dyrtidsmidler, ligger den 20. februar 2020 på 1,6 %. Afkastet for de seneste 36 måneder ligger på 13,2 %. Året lagde positivt fra land. Decembers risikovillighed fortsatte ind i januar med kursstigninger på aktiemarkederne i de første tre uger, hvorefter markedet blev mere forsigtig grundet coronavirus-udbruddet i Kina.

Handelskonflikt og centralbankers pengepolitik

En fase 1-aftale om told på varer og tjenester mellem Kina og USA blev underskrevet den 15. januar, hvilket nedbragte usikkerheden om en handelskrig. De økonomiske nøgletal publiceret i januar har ellers været blandede. Det er positivt at servicesektoren – især i USA - fortsætter i højt tempo. Ledende indikatorer for industri- og fremstillingssektoren steg igen i januar, efter de var faldet til laveste niveau siden 2009 måneden forinden. Arbejdsløsheden i både Europa og USA er stadig lav, mens antallet af nye jobs i USA er faldet. Service- og detailsektoren klarer sig fortsat godt – om end i et lavere tempo i forhold til for seks måneder siden – hvilket er afgørende, da servicesektoren står for majoriteten af amerikansk økonomi.

Indtjeningsvæksten for børsnoterede selskaber har længe været nedadgående, men for seneste kvartal viser regnskaber, at indtjeningen faktisk er bedre end markedets forventninger, hvilket aktiemarkedet også reagerer positivt på.

Renterne er fortsat lave, og pengepolitikken er lempelig. Børsmarkederne reagerer positivt på udmeldinger og signaler om fortsat lav styringsrente og høj likviditet, hvilket giver stigende aktiekurser. De største centralbankers pengepolitik bliver derfor også et af de vigtigste temaer for 2020. Det forventes, at den amerikanske centralbank fastholder renten på det nuværende lave niveau for hele året. Til gengæld er der øget sandsynlighed for, at centralbankens opkøb af obligationer bliver væsentlig mindre i andet kvartal af 2020.

Coronavirus og storpolitik

En ny influenzalignende coronavirus, COVID-19, er udbrudt i Kina og har på kort tid spredt sig i hastigt fart til især Asien, men også USA og Europa. Dødeligheden er væsentlig lavere end tidligere virusser, som eksempelvis SARS, men antallet af smittede er større. Frygten er med til at ramme den kinesiske økonomi, hvor ind- og udrejserestriktioner samt handelsstop giver lavere vækst. Kinesiske aktier faldt også i slutningen af januar og starten af februar, men er siden steget igen. Omfanget af en påvirkning af global vækst og økonomi er afhængig af, hvordan virussen spredes i den kommende tid.

Det amerikanske præsidentvalg kommer også til at præge 2020. USA er fortsat det vigtigste marked. Demokraterne skal i løbet af de kommende måneder til primærvalg og vælge deres kandidat til præsidentvalget mod republikanernes præsident, Donald Trump. Det lader til at blive et spændende valg med mange ubekendte faktorer, hvor især den førende demokratiske socialist Bernie Sanders kan bringe usikkerhed for visse industrier i USA, herunder medicinalbranchen.

Storbritannien forlod EU i slutningen af januar. På trods af deres officielle udtræden er der stadig en række aftaler, der mangler at komme på plads mellem EU og Storbritannien, herunder en handelsaftale. En handelsaftale skal være på plads inden december 2020, hvilken kan skabe usikkerhed.

De stigende børsmarkeder på tværs af næsten alle aktivklasser er overordnet positivt og lader til at fortsætte i første halvdel af 2020. Pengepolitiske stramninger og uventede begivenheder er altså de største faktorer, som kan ændre et ellers ganske optimistisk billede.