Lovforslag vedtaget: feriemidler kan udbetales

Nyhed 16. marts 2021 Lønmodtagernes Feriemidler
Folketinget har vedtaget den lov, der gør muligt at få de resterende indefrosne feriemidler udbetalt. Det er frivilligt, og udbetaling sker efter ansøgning.

Det bliver muligt for lønmodtagerne at få udbetalt de resterende indefrosne feriemidler. Det har et flertal i Folketinget vedtaget. Den præcise dato for åbning af den førtidige udbetaling ligger endnu ikke fast, men det bliver inden påske. Det vil være muligt at søge om udbetaling fra startdatoen og to måneder frem.

Arbejdsgiverne har indberettet for i alt 108 mia. kr. i opsparede feriemidler. Tilbage i efteråret 2020 blev der gennemført en førtidig udbetaling af op til tre uger af de indefrosne feriemidler. Godt 52 mia. kr. blev i den forbindelse udbetalt. Lønmodtagerne har derfor fortsat godt 56 mia. kr. tilgodehavende feriemidler, som kan udbetales, når Lønmodtagernes Feriemidler åbner for 2. runde af førtidig udbetaling.

Hvis du som lønmodtager allerede har fået udbetalt op til 3 ugers feriemidler i efteråret 2020, kan du i denne omgang få udbetalt de resterende to uger. Har du valgt ikke at få dine feriemidler udbetalt i efteråret 2020, kan du få alle fem ugers feriemidler udbetalt på én gang.

Det er frivilligt, om du vil have feriemidlerne udbetalt. Vælger du at lade feriemidlerne stå, vil de fortsat stå som en pensionsopsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler.

Oprindelig var planen, at de indefrosne feriemidler skulle spares op og udbetales ved tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Der er efterfølgende truffet politisk beslutning om at udbetale de indefrosne feriemidler til alle, der ønsker det. Tiltag, der skal gavne den danske økonomi.