Pris for udvælgelse af aktieforvaltere

Siden sidste vinter har LD Fonde valgt nye forvaltere til alle aktiemandater, og det har investeringsteamet høstet anerkendelse for. Nordic Fund Selection har tildelt LD Fonde prisen ”Nordic mandate/fund search of the year” for udvælgelsen af forvalter til mandatet Sustainable Global Equities.

Bag prisen står magasinet Nordic Fund Selection Journal, som giver professionelle formueforvaltere mulighed for at nominere og tildele priser til investeringsteams, som har skabt særlige resultater. Det er fagfolk med indsigt i aktieforvaltning, der har peget på investeringsteamet hos LD Fonde. Og det havde stor betydning for valget, at LD Fonde stiller krav om, at aktivt ejerskab er et bærende element i det at investere bæredygtigt.

Prisen opnås på baggrund af en proces, hvor LD Fonde tilbage i november 2019 valgte Nordea Investment Management som ny porteføljeforvalter på en aktieportefølje af bæredygtige investeringer. I foråret 2020 overtog Nordea investeringerne i mandatafdelingen LD Miljø & Klima og forvalter på nuværende tidspunkt på 1,3 mia. kr. for LD Fonde.

Nordea har i mere end 10 år arbejdet med investeringer med fokus på bæredygtighed og de seneste år på at understøtte FN’s verdensmål inden for miljø og klima. Undervejs er konceptet udvidet til også at omfatte aktivt ejerskab, og det udvikles løbende.

Investeringsstrategi med nye forvaltere

Valg af nye porteføljerådgivere er et vigtigt led i implementeringen af en ny aktiestrategi med fokus på porteføljekvalitet i forhold til afkast og risiko samt integration af ESG. Og det er ikke kun i valget af porteføljerådgivere, at LD Fonde markerer sig i forhold til en bæredygtig agenda. Bæredygtig udvikling er en del af investeringsstrategien, og derfor samarbejder LD Fonde også med non-profit organisationen Future-Fit.

Samarbejdet med Future-Fit giver både virksomhederne og LD Fonde transparente og troværdige indikatorer for bæredygtig udvikling, og det er med til at få selskaberne til at ændre adfærd.

LD Fondes nye aktieforvaltere

November 2019: Nordea Investment Management bliver valgt som porteføljeforvalter for globale bæredygtige aktier.

Januar 2020: MP Investment Management bliver valgt som forvalter af den danske aktieportefølje. Ved udvælgelsen blev der bl.a. lagt vægt på forvalterens arbejde med at styrke arbejdet med aktivt ejerskab i danske selskaber.

Marts 2020: Goldman Sachs Asset Management bliver valgt som porteføljeforvalter af globale aktieinvesteringer med en smart beta-aktiestrategi. Ved valget af Goldman Sachs blev der bl.a. lagt vægt på, at de leverer en dokumenteret og akademisk underbygget strategi med afsæt i veldefinerede faktorer.

Juli 2020: Acadian Asset Management bliver valgt som porteføljeforvalter af en aktieportefølje med kvantitativ aktieudvælgelse på de globale aktiemarkeder. Ved valget af Acadian blev der bl.a. lagt vægt på, at strategi og metoder giver et supplement til den mere traditionelle aktieudvælgelse.

August 2020: GuardCap Asset Management bliver valgt som forvalter af en portefølje af globale aktier med fokus på udvælgelse af kvalitetsaktier med høj vækst og høj indtjening. Ved udvælgelsen er der bl.a. lagt vægt på, at strategien fører yderligere kvalitet til den samlede aktieportefølje, og derudover har det været afgørende, at strategien integrerer bæredygtighed og aktivt ejerskab i investeringsprocessen.

Februar 2021: Federated Hermes International bliver valgt som forvalter af aktieinvesteringerne på de globale udviklingsmarkeder, de såkaldte emerging markets-markeder. Ved valget blev der lagt vægt på, at Federated Hermes International kan levere langsigtet tankegang, uafhængig risikoovervågning, grundig aktieanalyse og et enormt fokus på ESG. Med valget af Federated Hermes International får LD Fonde yderligere styrket integrationen af ESG i den samlede portefølje.