Status på udbetaling af indefrosne feriemidler

Nyhed 15. april 2021 Lønmodtagernes Feriemidler
Der ses den samme forbrugslyst ved forårets førtidige udbetaling af feriemidler som ved efterårets udbetalinger. Der ses samtidig også samme interesse for at spare pengene op til pensionering ved at lade LD Fonde forvalte midlerne.

Forårets førtidige udbetaling af feriemidler har nu kørt i 3 uger. Resultatet er som forventet - rigtig mange har anmodet om udbetaling. På 3 uger er der udbetalt 31,6 mia. kr., som efter skat har givet lønmodtagerne 18,9 mia. kr. til forbrug.

Ved efterårets førtidige udbetaling endte 77 % af lønmodtagerne med at få udbetalt deres feriemidler. Denne gruppe af lønmodtagere har derfor ved forårets førtidige udbetaling kun 2 ugers feriemidler tilbage, som kan omsættes til forbrug. Tager vi højde for dette, så strømmer feriemidlerne ud i samme tempo som i efteråret.

Det er ikke let at vurdere, hvor hurtigt feriemidlerne omsættes til forbrug, men Danske Bank har oplyst, at den sidste hverdag inden påske slog omsætningen på dankort og MobilePay rekord. Denne dag var 15,6 mia. kr. sat ind på privatkundernes bankkonti som følge af udbetaling af feriemidler.

Opsparingen bliver stående

I efteråret lod 600.000 lønmodtagere feriemidlerne blive stående som en ekstra opsparing til pensionsalderen. Med den udvikling, vi indtil nu har set, er der grund til at tro, at denne gruppe fortsat vil vælge opsparing frem for udbetaling. Gruppen har en høj andel af lønmodtagere, der har en stor opsparing og derfor er truet af negative renter på bankkontoen, hvis de vælger udbetaling. Opsparingskvoten er høj i Danmark. Mange støder derudover på lovgivningens begrænsninger for, hvor meget man må sætte ind på pensionsordninger. Indefrosne feriemidler er det samme som at have en ekstra aldersopsparing med en lav pensionsafkastbeskatning på afkastet og uden modregning i folkepensionen. Det kan derfor være svært at finde argumenter for at tage feriemidlerne ud, medmindre man har et aktuelt ønske om at bruge dem nu.

Det, at en gruppe af lønmodtagerne lader feriemidlerne stå som en opsparing, vurderes ikke at have nogen særlig betydning for forbruget. Det er formentligt en gruppe, som generelt har rigeligt til at dække det daglige forbrug, og som alligevel går på restaurant, når lejligheden byder sig.

Figurerne nedenfor viser udbetalingerne i foråret 2021 sammenlignet med udbetalingerne i efteråret 2020.

Figuren herover viser det akkumulerede beløb, der er bestilt til udbetaling, døgn for døgn, efter åbning for førtidig udbetaling i efteråret 2020 og i foråret 2021. I efteråret blev der åbnet for udbetaling den 29. september 2020. I foråret blev der åbnet den 24. marts 2021. Der går typisk 2-3 dage fra bestilt udbetaling til pengene står på ens egen bankkonto. For en lille gruppe kan der gå længere tid. Ca. 90 % betaler indkomstskat ved udbetaling. Beløb her er angivet før, der er trukket skat.

Den stiplede linje viser det forventede niveau for udbetalinger, når der tages højde for, at langt de fleste allerede har fået udbetalt 3 ugers feriemidler i efteråret, og derfor kun har 2 ugers feriemidler, der kan udbetales i foråret 2021. I de aktuelle udbetalinger er der tillagt et netto-afkast.

Figuren herover viser antal bestilte udbetalinger, døgn for døgn, efter åbning for førtidig udbetaling af feriemidler i efteråret 2020 og i foråret 2021. I efteråret 2020 blev næsten 75 % af de samlede udbetalinger bestilt i løbet af de første 5 døgn. Umiddelbart ser vi det samme mønster denne gang.