Bestyrelse

Bestyrelsen i LD Fonde har ansvaret for både Lønmodtagernes Feriemidler og Lønmodtagernes Dyrtidsmidler. Bestyrelsen består af 7 medlemmer.

Sammensætningen af LD Fondes bestyrelse fastlægges i Lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Bestyrelsen udpeges af beskæftigelsesministeren og består af 7 medlemmer, hvoraf 4 udpeges efter indstilling fra hovedorganisationerne for lønmodtagere, og 3 medlemmer udpeges direkte af ministeren.

Bestyrelsen konstituerer sig i henhold til loven med en formand valgt blandt de medlemmer, der er udpeget efter indstilling fra organisationerne, og en næstformand valgt blandt de medlemmer, der udpeges direkte af beskæftigelsesministeren.

Lizette Risgaard

Formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation

Bestyrelsesformand i LD Fonde

Lizette Risgaard har været medlem af LD Fondes bestyrelse siden 2007 og blev formand for LD Fondes bestyrelse den 17. december 2015.

Læs mere om Lizette Risgaard
Ane Arnth Jensen

Viceadministrerende direktør for Finans Danmark

Næstformand i LD Fonde

Ane Arnth Jensen har siddet i LD Fondes bestyrelse siden 2005, og hun blev næstformand i 2013.

Læs mere om Ane Arnth Jensen
Bente Sorgenfrey

Næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation

Bestyrelsesmedlem i LD Fonde

Bente Sorgenfrey har været medlem af LD Fondes bestyrelse siden 2000.

Læs mere om Bente Sorgenfrey
Hans Arnum

Direktør i Tryg, Erhverv Danmark

Bestyrelsesmedlem i LD Fonde

Hans Arnum indtrådte i LD Fondes bestyrelse i september 2018.

Læs mere om Hans Arnum
Jonas Schytz Juul

Cheføkonom og afdelingschef i Fagbevægelsens Hovedorganisation

Bestyrelsesmedlem i LD Fonde

Jonas Schytz Juul indtrådte i LD Fondes bestyrelse den 1. september 2021.

Læs hele beskrivelsen
Kirsten Smedegaard Andersen

Professionelt bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem i LD Fonde

Kirsten Smedegaard Andersen indtrådte i LD Fondes bestyrelse i oktober 2017.

Læs mere om Kirsten Smedegaard Andersen
Lisbeth Lintz

Formand for Akademikerne

Bestyrelsesmedlem i LD Fonde

Lisbeth Lintz indtrådte i LD Fondes bestyrelse 1. marts 2022.

Læs mere om Lisbeth Lintz