Et fortsat hårdt prøvet marked

Høje smittetal og politiske usikkerheder præger hele markedet og dermed også LD Fondes afkast negativt til trods for, at mange børsnoterede virksomheder har klaret sig bedre end frygtet.

Afkastet i LD Vælger, der er den største investeringspulje hos Lønmodtagernes Dyrtidsmidler, ligger den 30. oktober 2020 på -1,8 %. På 36 måneders sigt er afkastet positivt på 5,8 %. Nye høje smittetal, store nedlukninger i Europa samt usikkerheden om præsidentvalget den 3. november i USA præger børsmarkederne negativt i øjeblikket.

Nye nedlukninger i Europa

Stigende Covid-19-smittetal i Europa vækker stor bekymring. Mange europæiske lande oplever rekordhøje smittetal, hvilket har fået regeringer til at genindføre strenge restriktioner. Sandsynligheden for endnu en total nedlukning i Tyskland, Frankrig, Spanien og Storbritannien er relativ stor, hvilket finansmarkederne reagerer negativt på. Renten for tyske 10-årige statsobligationer er således faldet fra -0,5 til -0,62 % i oktober, og mange europæiske aktieindeks er faldet med 5-7 %.

Den europæiske centralbank, ECB, har for nyligt annonceret, at den økonomiske situation i eurozonen er værre end først antaget. Finanspolitisk stimuli har spillet en vigtig rolle for at undgå dyb økonomisk krise og nedsmeltning henover det første halve år af Covid-19. Nu hvor Europa igen står over for strenge restriktioner, kan økonomierne blive yderligere pressede. De finanspolitiske hjælpepakker har været historisk store og omfangsrige, og disse massive likviditetsindsprøjtninger har givet en stigning i pengemængden. Der er konsensus om, at en forlængelse af disse hjælpepakker til virksomhederne er nødvendige, så længe nedlukninger og restriktioner er gældende.

Amerikansk præsidentvalg skaber forsigtighed

I USA oplever man også stigende smittetal i mange stater. Derudover er de økonomiske hjælpepakker fra foråret og sommeren ved at udløbe, og nye lempelige tiltag er nødvendige for at holde hånden under mange virksomheder og lønmodtagere. Op til præsidentvalget den 3. november er fronterne mellem de to partier trukket skarpt op. Sandsynligheden for, at der bliver enighed om en stor finanspolitisk hjælpepakke, er lille. En nogenlunde sikker sejr til Joe Biden og demokraterne vil skabe større sikkerhed om den politiske retning og muligheden for flere hjælpepakker. Et tæt valgresultat mellem Donald Trump og Joe Biden vil derimod skabe større usikkerhed og udsving på børsmarkederne.

Positive tendenser på både kort og lang sigt

Den seneste regnskabssæson for tredje kvartal i 2020 har indtil videre budt på flere positive overraskelser end negative. Mange børsnoterede virksomheder ser altså ud til at have klaret sig bedre gennem coronakrisen end frygtet. Der er dog stadig en række selskaber inden for især turisme og oplevelsesindustrien, hvor risikoen for flere konkurser er høj.

På kort sigt kan der forventes fortsatte udsving på børsmarkederne, så længe Covid-19-smittetallet er højt i Europa, og afgørelsen på det amerikanske præsidentvalg evt. trækker ud. På mellemlang til lang sigt vurderes det, at et fortsat lavrentemiljø vil være positivt for risikoaktiver, hvilket blandt andet inkluderer stigende aktiemarkeder.