LD Fonde gør klar til udbetaling af ca. 60 mia. kr.

Nyhed 15. juni 2020 Lønmodtagernes Feriemidler
Regeringen har forhandlet en sommerpakke på plads. At udbetale ca. 60 mia. af de feriemidler, som alle lønmodtagere lige nu opsparer hos Lønmodtagernes Feriemidler, er en del af pakken.

Regeringen har indgået aftale med et flertal af de politiske partier om en sommerpakke. En vigtig del af sommerpakken består i, at tre ud af de fem ugers indefrosne feriemidler skal udbetales til lønmodtagerne. For blot få dage siden lød udmeldingen ellers på en udbetaling af to ud af fem ugers feriemidler. En udbetaling af de indefrosne feriemidler har længe været i spil som et af de politiske tiltag, der skal sætte gang i væksten efter Covid-19-nedlukningen.

De tre ugers feriemidler, der skal udbetales, kommer senest til udbetaling til oktober. Lønmodtagerne er nemlig lige nu i gang med at optjene feriemidlerne, der optjenes helt frem til den 31. august 2020. Udbetalingerne kommer til at afspejle en specifik optjeningsperiode fra den 1. september 2019 til den 31. marts 2020.

Øget pres på henvendelser

Der er lige nu et ekstraordinært pres i forhold til henvendelser – både hos Kundeservice og på selvbetjeningsløsningen. Man kan dog endnu ikke kan se det beløb, man kan få udbetalt. Det skyldes, at det kun er de foreløbigt indberettede feriemidler, man kan se i selvbetjeningen, og kun hvis ens arbejdsgiver har valgt at indberette løbende.

Udbetalingerne kommer, som nævnt, til at afspejle en fastlagt optjeningsperiode fra 1. september 2019 til 31. marts 2020. Det betyder derfor noget for dig som lønmodtager, om du lige netop i den givne periode har haft en større eller mindre løn.

Staten står bag udbetalingerne

Oprindelig var planen, at alle de fem ugers feriemidler, som lønmodtagerne opsparer i overgangsåret til den nye ferielov, bliver til en opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler, som først kan udbetales som en engangssum, når man forlader arbejdsmarkedet. Med en fremrykket delvis udbetaling forventes det, at staten står bag de tidlige udbetalinger for ikke at dræne virksomhedernes likviditet.

Som reglerne er nu, kan arbejdsgiverne beholde medarbejdernes opsparede feriemidler i virksomheden mod en årlig indeksering, indtil feriemidlerne lovpligtigt skal indbetales til Lønmodtagernes Feriemidler. Det er derfor forventningen, at det er staten, der i første omgang finansierer de tre ugers indefrosne feriemidler til lønmodtagerne.

Lønmodtagernes Feriemidler forvalter de indefrosne feriemidler og er en ny fond, der er en særskilt økonomisk enhed under LD Fonde.