Skal du bruge dine feriemidler nu eller senere?

Nyhed 25. september 2020 Lønmodtagernes Feriemidler
Skal du bruge dine indefrosne feriepenge nu, er det en god ide at få dem udbetalt, når det bliver muligt fra oktober. Skal du ikke bruge dem nu, kan du overveje at lade pengene blive stående i Lønmodtagernes Feriemidler. Der er både fordele og ulemper at være opmærksom på.

Fra oktober kan du som lønmodtager få udbetalt op til tre ugers indefrosne feriemidler, hvis du har optjent feriemidler i perioden fra den 1. september 2019 til 31. marts 2020. Hvis du ikke vælger at få dem udbetalt, står dine indefrosne feriemidler som en pensionsopsparing i Lønmodtagernes Feriemidler sammen med de øvrige op til to ugers feriemidler, du har fået indefrosset. Det vil sige, at du allerede har en pensionsopsparing i den nye fond. 

Hvis du skal bruge pengene her og nu, skal du få dem udbetalt og gå ud og bruge dem. Hvis du ikke skal bruge dem her og nu, men hellere vil spare dem op til senere forbrug, så skal du overveje, om det bedst kan betale sig at lade pengene blive stående i Lønmodtagernes Feriemidler, eller om det bedre kan betale sig at få dem udbetalt og evt. flytte dem et andet sted hen. Når først de er udbetalt, kan du nemlig ikke sætte dem ind igen i Lønmodtagernes Feriemidler.

Skal du betale topskat?

Vælger du at få udbetalt de op til tre ugers indefrosne feriemidler, skal du betale indkomstskat af udbetalingen, medmindre din arbejdsgiver har indbetalt dine feriemidler til FerieKonto eller en feriekasse, så er der nemlig allerede betalt skat af feriemidlerne. Hvis din indkomst inklusive de udbetalte feriemidler kommer over grænsen for topskat, skal du betale topskat af den del af din indkomst, der kommer over grænsen. Grænsen er i 2020 på 531.000 kr., efter at arbejdsmarkedsbidraget er fratrukket. Hvis du venter med at få udbetalt feriemidlerne, kan du først få dem udbetalt, når du forlader arbejdsmarkedet, og her kan dine skatteforhold evt. være ændrede, så du fx ikke længere skal betale topskat af udbetalingen.

Vil du gerne spare pengene op?

Hvis du allerede ved, at du gerne vil spare pengene op, skal du tage stilling til, om det er lettest at lade pengene blive stående i Lønmodtagernes Feriemidler, eller om det er bedre for dig at få dem udbetalt og overføre dem til en anden pensionsordning.

I din overvejelse om andre pensionsordninger kan du bl.a. se på skat nu og skat, når pensionen bliver udbetalt. Ved udbetaling i efteråret 2020 vil dine feriemidler blive indkomstbeskattet. Det er beløbet efter skat, du har til rådighed til at skyde ind på en pensionsordning, men samtidig kan du opnå et skattefradrag, hvis du vælger en pensionsordning med løbende udbetalinger (livrente eller ratepension).

Du har også mulighed for at vælge det pensionsprodukt, der hedder en aldersopsparing. Du får ikke noget skattefradrag ved indbetalingen, men du skal heller ikke betale skat, når pengene en gang udbetales.

Ud over skat kan det også være relevant at undersøge, om du støder på et loft og derfor ikke kan indskyde yderligere i 2020 på en ratepension eller en aldersopsparing.

Du sparer pengene op ved at lade dem blive stående

Hvis du allerede ved, at du gerne vil spare pengene op, behøver du faktisk ikke at foretage dig noget. Pengene er godt placeret i Lønmodtagernes Feriemidler, som bliver forvaltet af LD Fonde, der også forvalter Lønmodtagernes Dyrtidsmidler. De står som en pensionssum, der vokser over tid, ved at du får del i fondens resultat. Fondens resultat består af afkastet på fondens investeringer samt en renteindtægt på de feriepenge, som arbejdsgiverne lader stå i virksomhederne. Forrentningen af midlerne hos arbejdsgiverne følger lønudviklingen og giver dermed en sikker bund under fondens resultat. De feriepenge, der er placeret hos arbejdsgiverne, er derudover garanterede - også i konkurssituationer.

LD Fonde forventer at kunne skabe en nogenlunde stabil forrentning af feriemidlerne svarende til det, der blev skabt for dyrtidsmidlerne. Her er opsparingens værdi øget med godt 5 procent om året de seneste 10 år - vel at mærke efter omkostninger og afkastskat. Det betyder, at opsparingen hvert år er vokset med ca. 4 procentpoint mere end inflationen. Afkastet af investeringerne beskattes med PAL-skat ligesom i andre pensionsordninger, mens forrentningen af feriemidlerne hos arbejdsgiverne ikke beskattes.

En del af administrationsomkostningerne er derudover dækket af arbejdsgiverne. Det betyder, at de samlede omkostninger, hvis du vælger at lade dine feriepenge blive stående i Lønmodtagernes Feriemidler, bliver lave i forhold til den øvrige pensionsbranche.

Skal feriepengene stå som frie midler, eller vil du investere dem?

Hvis du ikke ønsker at binde dine feriepenge helt til pensionsalderen, kan du vælge at få dem udbetalt og have dem stående som frie midler. Du skal her være opmærksom på, at renterne i pengeinstitutterne er meget lave og ofte negative, så hvis dine feriepenge skal bevare værdien, skal du overveje at investere pengene. Hvis du vælger at investere pengene, skal du være opmærksom på både omkostninger og risiko, der hvor du investerer dem, og afkastet vil som hovedregel blive beskattet hårdere end beskatningen af en pensionssum hos LD Fonde.

Bliver dine feriepenge modregnet i offentlige ydelser ved udbetaling?

Endelig skal du være opmærksom på, at feriepenge, du vælger at få udbetalt i 2020, ikke bliver modregnet i offentlige ydelser. Udbetalingen vil blive vist som en ny indtægtsart. Indtægtsarten giver mulighed for at udeholde feriemidler, som ikke skal indgå i beregningen af indkomstafhængige ydelser. Ved formueafhængige ydelser derimod bliver der ikke automatisk set bort fra feriemidlerne. Det kan derfor være en god ide at gemme det brev fra Lønmodtagernes Feriemidler, der dokumenterer udbetalingen. Reglen om, at der ikke må ske modregning, gælder dog kun frem til og med 2022. Efter 2022 kan udbetalte feriemidler, som er sparet op, derfor påvirke beregningen af offentlige ydelser.

Bliver dine feriepenge stående i Lønmodtagernes Feriemidler, vil udbetalingen ikke modregnes hverken i folkepensionstillæg eller førtidspension. Sparer du dine feriepenge op i andre pensionsordninger, vil der være modregning efter de regler, der gælder for de pensionsordninger.