20 mia. kr. feriemidler forbliver indefrosset

Nyhed 27. maj 2021 Lønmodtagernes Feriemidler
Mere end 600.000 lønmodtagere lader opsparede feriemidler for 20 mia. kr. forblive indefrosset i Lønmodtagernes Feriemidler, der forvaltes af LD Fonde. De får en ny pensionsopsparing med gode vilkår.

Mandag den 31. maj 2021 er sidste frist for at søge om udbetaling af de indefrosne feriemidler. Langt de fleste har fået udbetalt deres feriemidler, men der er også en stor gruppe, som ser fordele ved at lade feriemidlerne blive stående som en opsparing.

Der har naturligvis været et stort fokus på at få feriemidlerne udbetalt for dermed at være med til at stimulere den danske økonomi. Vi kan dog på en række henvendelser se, at mange gerne vil spare op, hvis de kan finde en god måde at gøre det på. Fortsat indefrysning af feriepengene er en god måde at spare op på, hvis det er det, man vil. Vi kan nemlig tilbyde et rigtig godt alternativ til bankkontoen,

Dorrit Vanglo

Direktør i LD Fonde

Frem til den 26. maj 2021 var der anmodet om udbetaling af feriemidler for knap 35 mia. kr. Hertil kan lægges de 52 mia. kr., som blev udbetalt i efteråret. Samlet set har 2,3 mio. lønmodtagere trukket 87 mia. kr. ud, hvilket efter skat svarer til 52 mia. kr. til muligt forbrug.

En økonomisk fordel at lade feriemidlerne stå

Der er andre måder at spare op på end at lade pengene stå, men Lønmodtagernes Feriemidler har en lav beskatning af afkastet, hvilket er en økonomisk fordel. At en del af feriemidlerne derudover fortsat er placeret hos arbejdsgiverne, giver yderligere økonomiske fordele. Der er nemlig en forrentning, der følger lønudviklingen, hvilket giver en sikker bund i opsparingen. Og samtidig går denne forrentning ind i fonden som et skattefrit afkast.

Gennemsnitsalderen for den gruppe, der lader feriepengene indefryse, er høj. Ca. en fjerdedel af alle lønmodtagere i alderen 50-59 år vælger at lade feriemidlerne stå, og næsten halvdelen af lønmodtagere over 60 år lader tilsvarende feriemidlerne stå. Det indikerer, at der i vid udstrækning er tale om en gruppe, der har fokus på økonomien i pensionsalderen.

”Det ser ud til, at det i særlig grad er den modne del af befolkningen, der ser en fordel i at fortsætte indefrysningen. Højst sandsynligt fordi der er flere i denne gruppe, der har nok luft i økonomien til at kunne prioritere opsparing frem for forbrug lige nu. Feriemidlerne vil vokse over tid, når de står hos os. Og vi ved fra dyrtidsmidlerne, at dem, der lader pengene stå længst tid, er en gruppe, der bruger indefrysningen som en supplerende opsparing, de i realiteten selv kan tø op, når det passer dem,” fortæller Dorrit Vanglo.

Frem til nu er den enkelte lønmodtagers feriemidler vokset med 1,7 %. Det er et nettoafkast efter pensionsafkastskat og omkostninger. Vælger man at få udbetalt feriemidlerne med det formål at have dem stående som frie midler i banken, skal man være opmærksom på, at renterne i pengeinstitutterne er meget lave og ofte negative. På LD Fondes hjemmeside kan man løbende følge med i afkastet.

Aldersprofil for feriemidlerne

Alder

Feriemidler

der er udbetalt

Feriemidler

der står som en ny aldersopsparing

0-29 år

95 %

5 %

30-39 år

88 %

12 %

40-49 år

82 %

18 %

50-59 år

75 %

25 %

60+ år

56 %

44 %

Alle

79 %

21 %