Aktiemarkederne stiger fortsat

Ledende globale aktieindeks har henover sommeren nået nye rekorder. De flotte afkast på aktiemarkederne forventes at fortsætte, selvom små korrektioner også er at forvente. De positive toner afspejler sig i LD Fondes investeringspuljer.

Afkastet i LD Vælger, der er den største investeringspulje hos Lønmodtagernes Dyrtidsmidler, ligger den 15. september 2021 på 6,5 %. Afkastet for de seneste 36 måneder ligger på 15,8 %. Det er især de positive aktiemarkeder, der trækker afkastet op. Genåbning af den globale økonomi og en fortsat lempelig pengepolitik har således bidraget til gode afkast på de globale aktiemarkeder.

Stigende aktier og global vækstafmatning

Henover sommeren har der været pæne stigninger på aktiemarkederne, hvor ledende globale aktieindeks har nået nye rekordniveauer. Aktieindekset MSCI All Countries er i år steget med 20,5 % målt i danske kroner. Det danske aktiemarked er steget næsten lige så meget. År-til-dato er det ledende danske OMXC25-indeks steget med 17,3 %.

Til og med juli har de økonomiske nøgletal i både USA og Europa været positive. Forbrugertillid, beskæftigelse og servicesektoren har været i klar fremgang. Ledende indikatorer for økonomisk vækst i USA og Europa er gået lidt tilbage men ligger fortsat på høje niveauer.

Risikoen for flere nedlukninger efter en ny bølge af Covid-19-smitte er i øjeblikket relativ lav i lande, hvor andelen af færdigvaccinerede er høj. Dette inkluderer mange europæiske lande, heriblandt Danmark. I USA og mange asiatiske lande samt New Zealand og Australien er andelen af færdigvaccinerede markant lavere end i Europa. Risikoen for både lokale og nationale nedlukninger er derfor også langt højere. Det har givet mange problemer med værdi- og forsyningskæder både regionalt og globalt. Fremadrettet repræsenterer det en kilde til risiko på de globale aktiemarkeder.

Kombinationen af økonomisk fremgang, stigende beskæftigelse og lempelig finans- og pengepolitik bidrager til stigende inflation. Det er tydeligt at se, at inflationen er stigende i både USA og Europa. Den samme tendens gør sig gældende for lønninger, som især i USA stiger relativt kraftigt i øjeblikket.

Fokus på opkøbsprogrammer

Den usædvanligt lempelige pengepolitik, som er blevet ført af centralbanker i både Europa og USA, har længe været medvirkende til at understøtte de positive finansmarkeder. Investorerne leder i øjeblikket efter signaler på, om den lempelige pengepolitik, herunder de store opkøb af obligationer, bliver rullet tilbage. Nyheder om tilbagerulning af opkøbsprogrammer kan få nogle investorer til at sælge ud af deres aktier, hvilket kan give øget turbulens på aktiemarkederne.

Forventninger til en lille stramning af pengepolitikken, især i USA, kan også ses på rentemarkederne. Renten på både 10-årige amerikanske og 10-årige tyske statsobligationer har været stødt faldende i især juni og juli i 2021. Men siden august har renter været svagt stigende. Amerikanske statsobligationer handler nu i niveauet 1,3-1,4 %, og tyske 10-årige statsobligationer er steget til et niveau på -0,3 %.

Danske realkreditobligationer har haft et vanskeligt år i 2021. Især konverterbare realkreditobligationer har haft det svært. Det skyldes blandt andet et højt niveau af nyudstedelser i kølvandet på den meget høje ejendomsomsætning i Danmark i første halvår af 2021. Markedet har haft svært ved at absorbere det store udbud af konverterbare realkreditobligationer. Det har medført, at det danske realkreditmarked i 2021 har været blandt de obligationsmarkeder i Europa, der har givet det laveste afkast.

Generelt set ser LD Fonde positivt på finansmarkederne på 6-12 måneders sigt. Høj økonomisk aktivitet, stigende beskæftigelse og fortsat lave renter ventes at understøtte den positive udvikling på finansmarkederne. En mindre korrektion på aktiemarkederne vil dog ikke være unormalt efter en meget lang periode med stødt stigende aktiemarkeder.