Positiv stemning på de finansielle markeder

Positive aktiemarkeder og rentestigninger præger finansmarkedet og dermed også resultaterne i LD Fondes investeringspuljer. Den positive udvikling fortsætter ind i andet kvartal af 2021, men der er også risici at være opmærksom på.

Afkastet i LD Vælger, der er den største investeringspulje hos Lønmodtagernes Dyrtidsmidler, ligger den 27. april 2021 på 3,5 %. Afkastet for de seneste 36 måneder ligger på 13,2 %. Der er en overvejende positiv stemning på de finansielle markeder som følge af vaccineudrulningen og en fortsat lempelig finans- og pengepolitik.

Genåbning og stigende realrenter

Vaccineudrulningen er begyndt at tage fart i både USA, Europa og generelt globalt. Kombinationen af massevaccinationer og udsigten til en genåbning af samfundet i løbet af april og maj får finansmarkedet til at reagere på, at der lader til at være en ende på Covid 19-pandemien, og at økonomisk aktivitet snart vil normaliseres. Et resultat heraf er rentestigninger i både USA og Europa henover første kvartal. Det er specielt de lange obligationsrenter, som er steget. Amerikanske 10-årige statsobligationer steg fra 1,00 % til 1,75 % i perioden fra midt januar til slut marts. De lange renter er dog faldet lidt igen i april og har stabiliseret sig på et 0,15-0,20 % lavere niveau.

Inflationsforventningerne er også fortsat oppe i både Europa og USA. Det danske marked for konverterbare realkreditobligationer fik et dyk i marts, dels på grund af rentestigninger, og dels som følge af, at udstedelser af nye lån var overraskende høje, og efterspørgslen på obligationsmarkedet ikke helt matchede det.

Positive aktiemarkeder

I USA kom præsident Joe Biden og det demokratiske parti med endnu en stor finanspolitisk hjælpepakke til de amerikanske borgere. Samtidig er gennemsnitsopsparingerne vokset for både amerikanere og europæere, og der føres fortsat en meget lempelig pengepolitik. Mange steder er centralbankernes opkøbsprogrammer af statsobligationer stadig i gang. Alle disse elementer er med til at presse priserne på risikoaktiver op, fx på aktier og high yield-obligationer. Mange investorer har valgt at placere deres øgede opsparing i aktier, hvilket er positivt for markedet.

Det er på tværs af næsten alle typer aktier, at vi har set stigninger. De billigere value-aktier, som eksempelvis europæiske banker og råvare-/energiselskaber, steg pænt i januar og februar. I marts var det de klassiske kvalitets- og vækstaktier, herunder store teknologiselskaber, der gav gode afkast. År-til-dato har globale aktier (MSCI World Index) givet et afkast på 10,1 % målt i danske kroner.

Udviklingen i første kvartal af 2021 slår også igennem i begyndelsen af andet kvartal. Ledende indikatorer for fremtidig økonomisk aktivitet har i april været historisk høje. Tal for henholdsvis service-, produktions- og fremstillingssektoren peger på god økonomisk aktivitet, og de senest offentliggjorte tal for detailsalget og arbejdsmarkedet har overraket positivt.

Træerne vokser ikke ind i himlen

De høje tal er selvfølgelig positive for markedet, men samtidig er der en risiko at være opmærksom på. De kommende måneder vil være præget af usikkerhed og nervøsitet i markedet. Gode nyheder vil formentlig give højere aktiekurser, som vil få investorer til at søge mod risikoaktiver. Omvendt kan negative nyheder hurtigt blive tolket som, at markedet har nået toppen, hvilket igen kan få aktiekurserne til at falde.