Aktivt ejerskab er styrket markant hos LD Fonde

LD Fonde har styrket indsatsen inden for aktivt ejerskab. Vi har gjort vores indflydelse gældende i langt flere selskaber gennem løbende dialog og stemmeafgivelse på generalforsamlinger. Det er med til at trække vores investeringer i en mere ansvarlig og bæredygtig retning. Amir Hassan står i front for denne indsats.

Siden sin start har Amir Hassan, der er LD Fondes nye ESG-analytiker, sat turbo på LD Fondes arbejde med ansvarlige investeringer og bæredygtighed. Han har fx evalueret olieselskabers transitionsplaner i forbindelse med vores aktive ejerskab og sikret et bedre datagrundlag for LD Fondes klimaarbejde fremadrettet. Derudover overvåger han potentielt problematiske miljø-, sociale og ledelsesmæssige (ESG) forhold i porteføljerne og bidrager til udvikling af LD Fondes politik for ansvarlig investeringspraksis.

Det har været spændende at lande et sted, der sætter ESG højt på dagsordenen. Jeg vil sige, at jeg har haft travlt, siden jeg startede. Eftersom stillingen var nyoprettet og ambitionerne høje, har jeg måtte prioritere i opgaverne. Ud over de mere strategiske overvejelser har min indsats inden for vores aktive ejerskab fyldt meget.

Amir Hassan

ESG-analytiker i LD Fonde

Hvad er aktivt ejerskab?

Aktivt ejerskab betyder, at vi som aktionær forsøger at påvirke de virksomheder, vi investerer i, i en mere ansvarlig og bæredygtig retning. Det gøres ved at afgive vores stemme på generalforsamlinger og gennem løbende dialog med virksomhederne, også kaldet ”engagements”. I nogle tilfælde er der behov for helt at ekskludere selskaber.

Amir Hassan fortæller:

"Vi har valgt at lægge betydelige ressourcer i vores aktive ejerskab, da det er en afgørende del af vores overordnede ESG-strategi. Det er meget givende at arbejde med aktivt ejerskab, da man rent faktisk kan påvirke virksomheder og se resultater både på kort og langt sigt.”

Stemmeafgivelse på generalforsamlinger er mangedoblet

Her i foråret er det højsæson for generalforsamlinger. I 2022 stemte LD Fonde på 612 generalforsamlinger, hvilket er en mangedobling sammenlignet med 2021, se figur. I 2023 forventer vi at stemme på mere end 900 generalforsamlinger.

”Vi har tradition for at stemme på generalforsamlingerne hos alle danske selskaber, vi investerer i. Det er især blandt de internationale selskaber, vi har udvidet indsatsen. Der er en række selskaber, hvor vi ønsker at præge ledelsen i en mere ansvarlig og bæredygtig retning. Her kan vi godt mærke, at vi har fået flere ressourcer, så vi langt bedre kan kvalificere og uddybe vores holdninger,” fortæller Amir Hassan.

I 2022 tog vi på generalforsamlingerne stilling til i alt 8.347 beslutningspunkter og stemte imod anbefalingerne fra ledelsen i 35 % af tilfældene. At der så ofte stemmes imod ledelserne skyldes, at vi fokuserer på selskaber med lav bæredygtighedsindsats og selskaber, hvor ledelsen ser anderledes på selskabets aktiviteter, end vi gør. Vi har fx fokus på selskabernes planer for reduktion af drivhusgasser og ser på, om der er opstillet realistiske mål for reduktion af udledningen, og om der rapporteres åbent og troværdigt om klimapåvirkningen.

”Vi ser ofte, at aktionærer stiller egne forslag til selskabernes klimaplaner. Det er med til at presse selskaberne i en mere bæredygtig retning. De bedste resultater skabes imidlertid typisk, når selskaberne selv tager ansvar for at igangsætte initiativer, der reducerer deres klimaaftryk,” forklarer Amir Hassan.

Søger indflydelse via dialog

Dialog er et af de vigtigste redskaber til at præge selskaberne. I 2022 bidrog LD Fonde med i alt 479 ”engagements” i samarbejde med det internationale ESG-rådgivningsfirma Sustainalytics med det formål at forbedre kritisable ESG-forhold. Det var en markant stigning sammenlignet med året før. Der arbejdes fx for, at en stor amerikansk handelsvirksomhed skal give medarbejderne bedre muligheder for at organisere sig i fagforeninger. LD Fonde deltog derudover i såkaldte proaktive ”engagements” om emner som menneskerettigheder og ansvarlig skat. Herigennem forebygges forværringer af forholdene i flere hundrede virksomheder på verdensplan.

For at opnå størst mulig indflydelse deltager vi i en koordineret indsats over for relevante selskaber på vegne af mange institutionelle investorer. LD Fondes aktieforvaltere udøver derudover også ”engagements” ved fx at stille krav om åbenhed og rapportering fra selskaberne.

Eksklusion er i nogle tilfælde nødvendig

I 2022 opdaterede vi vores eksklusionspolitik. Det medførte en betydelig stigning i antal selskaber på vores eksklusionsliste. Det skyldes først og fremmest en beslutning om en hårdere kurs mod selskaber, der udvinder termisk kul og olie fra tjæresand. Vi er opmærksomme på, at eksklusion betyder, at man ikke længere har mulighed for at påvirke selskaberne direkte, men det er samtidig vigtigt at sætte tydelige grænser. Eksklusionspolitikken omfatter også selskaber, der producerer konventionsstridige våben som fx atomvåben, klyngebomber, giftgasser mv. Derudover ekskluderer vi selskaber, der ikke vil indgå i konstruktiv dialog, eller som gentagne gange har brudt internationale konventioner og normer.

Fortsat styrkelse af det aktive ejerskab

Det er meget tilfredsstillende at se resultaterne af så markant en styrkelse af vores aktive ejerskab.

”LD Fonde stod allerede på en veludbygget platform i forhold til indsatser på ESG-området. Skridt for skridt får vi bare lagt flere indsatsområder til og dermed styrket vores indflydelse som aktionær. Det er et meget meningsfuldt arbejde at være en del af,” forklarer Amir Hassan.

Vores aktive ejerskab skaber værdi for virksomhedens medarbejdere og samfundet som helhed, og det er LD Fondes opfattelse, at det i sidste ende også er medvirkende til at skabe højere afkast på investeringerne. Vi fortsætter derfor styrkelsen af området i 2023 og fremadrettet.

Seneste nyt

Du kan løbende følge med i LD Fondes tiltag inden for aktivt ejerskab på siden "Seneste nyt".

Gå til Seneste nyt