Fortsat positive afkast i begge fonde

2023 har indtil videre leveret tiltrængt positive markeder, hvilket kommer vores medlemmer med opsparede dyrtidsmidler og feriemidler til gavn. Der er dog en tiltagende nervøsitet at spore i markedet, som måske får betydning for de kommende måneder.

LD Fonde har to fonde med hvert deres afkast. Afkastet i LD Vælger, der er den største investeringspulje hos Lønmodtagernes Dyrtidsmidler, er den 26. maj 2023 på 3,1 %. På 36 måneders sigt har puljen givet et positivt afkast på 13,0 %. Afkastet i Lønmodtagernes Feriemidler i starten af maj 2023 lå også positivt på 3,5 %. Det vil sige tiltrængte positive afkast i begge fonde.

Positive markeder indtil videre

Både aktier og obligationer har givet positive afkast i 2023, hvilket LD Fondes puljer drager fordel af. Globale aktier målt ved MSCI Verden-indekset har givet et afkast på 7,5 % år-til-dato målt i danske kroner. Danske aktier repræsenteret ved det ledende OMXC25-indeks har givet et afkast på 7,6 %. Virksomhedernes indtjening i første kvartal af 2023 har således været bedre end forventet, og en del større teknologiselskaber har overrasket i den netop overståede regnskabssæson.

Derudover indregner børsmarkederne, at centralbankerne i USA og Europa snart stopper med rentestigningerne, der ellers er steget i et historisk tempo siden første kvartal af 2022. Inflationspresset er også aftagende, selvom kerneinflationen (dvs. uden energi og madvarer) fortsat er relativt høj på 4,5 % i USA og 5,7 % i eurozonen. Energi- og oliepriserne er kommet ned i et langt mere normalt niveau i forhold til 2022. Renten på en 10-årig amerikansk statsobligation er nu på 3,8 %, hvilket er markant lavere end i oktober 2022, hvor renten toppede på 4,25 %.

Aftagende vækst

På trods af positive afkast har der været reaktioner i markedet, som indikerer en tiltagende nervøsitet. Et eksempel på dette er, da bankaktierne faldt i marts. De to banker, Silicon Valley Bank og Signature Bank, kom i vanskeligheder og kollapsede. Derudover kom Credit Suisse i store problemer og blev opkøbt. Lige pludselig talte børsmarkederne om en potentiel bankkrise, hvilket satte sit præg på aktiemarkedet generelt.

Økonomierne i især Europa og USA har i perioden fra 2020 til 2022 oplevet høj vækst. Lave renter og lempelig finanspolitik i 2020 og 2021 har medvirket til økonomisk højkonjunktur. Der er nu en række ledende indikatorer, der peger på, at væksten er ved at aftage. Højere inflation og stigende renter gennem de sidste 12 måneder begynder at have sin indvirkning på den økonomiske aktivitet. Rentestigningers påvirkning på realøkonomien kommer med en forsinkelse, så det forventes, at aktiviteten og væksten bliver påvirket yderligere i nedadgående retning.

Gældsloft i USA spøger

USA rammer snart den øvre grænse for, hvor mange penge den amerikanske stat må låne for at kunne tilbagebetale sine regninger. Gældsloftet er et diskussionspunkt mellem republikanere og demokrater og et tilbagevendende problem i amerikansk politik. Hvis ikke de to partier bliver enige inden den 1. juni, kan den offentlige sektor i USA gå i betalingsstandsning, hvilket påvirker både økonomien og børsmarkederne i negativ retning, indtil der kommer en løsning.

Som et resultat heraf er recessionsfrygten blandt investorerne tiltagende. Der vil derfor i de kommende måneder være stor fokus på centralbankernes rentepolitik, vækstforventninger og inflationspresset, ligesom påvirkningen på virksomhedernes indtjening vil have markedernes bevågenhed.