Positive afkast i begge fonde i første halvår af 2023

Første halvår af 2023 har givet tiltrængte positive afkast hos både dyrtidsmidlerne og feriemidlerne. Trods et nuværende stærkt marked, ser LD Fonde dog risiko for aftagende vækst i det kommende halvår.

Afkastet i LD Vælger, der er den største investeringspulje hos Lønmodtagernes Dyrtidsmidler, er den 7. juli 2023 på 4,0 %. På 36 måneders sigt har puljen givet et positivt afkast på 10,2 %. Afkastet i Lønmodtagernes Feriemidler er i starten af juli 2023 på 5,5 %. Første halvår 2023 har dermed budt på positive afkast i begge fonde. Men samtidig har afkastet været præget af en del udsving.

Positive markeder og stigende renter

Det er især aktier, der har trukket afkastet op. Globale aktier målt ved MSCI Verden-indekset har givet et afkast på 11,0 % år-til-dato målt i danske kroner. Danske aktier, repræsenteret ved det ledende OMXC25-indeks, har givet et afkast på 4,5 %. Stigningen i globale aktier er især koncentreret omkring 7-10 teknologiselskaber, der er steget markant i foråret 2023. Og det er især fremskridt inden for Artificiel Intelligence (AI), der har givet anledning til kursstigninger. Hvis man kigger på aktiemarkedet eksklusive disse 7-10 selskaber, har afkastet i 2023 været mere moderat.

Den amerikanske centralbank fortsatte med rentestigningerne i maj og satte renten op med yderligere 0,25 %, så den ledende amerikanske rentesats nu er på 5,25 %. Der forventes i hvert fald én yderligere renteforhøjelse i år i USA. I Europa forventes flere renteforhøjelser i 2. halvår af 2023. Det er den høje kerneinflation (inflation renset for priser på energi- og fødevarer), der skaber behov for at stramme pengepolitikken yderligere. Renten på en 10-årig amerikansk statsobligation er nu på 4,0 %, mens renten på en tysk statsobligation er 2,6 %.

Aftagende vækst trods fortsat aktivitet

Der er fortsat aktivitet i europæisk og amerikansk økonomi, især i den amerikanske servicesektor, men der er også områder hvor aktiviteten aftager. Den amerikanske forbruger bruger fortsat af opsparing oparbejdet under corona-nedlukningerne. I takt med at opsparingsoverskuddet bliver nedbragt, forventes den økonomiske vækst at aftage de næste 6 måneder.

Det er positivt, at arbejdsmarkedet fortsat er stærkt, og der er få nye arbejdsløse i USA. Det er med til at understøtte privatforbruget i USA, hvilket virksomhederne og dermed også børsmarkederne nyder godt af. Ledende indikatorer for økonomisk vækst i Europa og USA er dog midlertidigt svage og peger mod recession i løbet af de næste 6-12 måneder. I Kina viser ledende indikatorer også, at den positive effekt fra genåbningen af kinesisk økonomi sidste år er ved at være forbi, og væksten er aftagende.

VIX-indekset, som er et markedsindeks for udsving på aktiemarkedet, har været faldende hen over de sidste seks måneder og ligger nu på 15, efter at have været oppe på 33 i oktober 2022. Det nuværende niveau for VIX-indeks er dermed et signal om, at der er kommet mere ro på de finansielle markeder hen over sommeren efter en urolig periode i efteråret og vinteren. Der vil i de kommende måneder fortsat være stort fokus på centralbankernes rentepolitik og på, om strammere kreditvilkår går ud over virksomhedernes indtjening.